Breadcrumb

Er zijn ook activiteiten die leerjaargebonden zijn. Vakdocenten, secties en mentoren organiseren van tijd tot tijd theater- en museumbezoeken of andere projecten voor de leerlingen. Ook zijn er debat- en vakwedstrijden, zoals de bovengenoemde olympiades en de zogenaamde Kangoeroewedstrijd (wiskunde).

Klas 1

In de eerste schoolweek vinden er twee introductiedagen plaats. De nieuwe leerlingen raken zo vertrouwd met hun nieuwe schoolomgeving, in de beleving van leerlingen vaak een grote stap na de basisschool.

Er zijn kennismakingsonderdelen en een speurtocht door de school en door de binnenstad. De introductie wordt afgesloten met een disco in onze aula’s.

De eerste klassen krijgen tijdens de Romereisperiode een workshop ‘Theater’ en gaan vervolgens in de daarop volgende week onder leiding van vier vierdeklassers per klas oefenen voor de brugklasavond.

Op de brugklasavond eind november presenteren de verschillende klassen zich door middel van een gecombineerd toneel- en muziekstuk aan de ouders. Dit alles is geïnspireerd op een jaarlijks te kiezen thema. Het bestuur van de leerlingenvereniging USA gebruikt deze avond om zich voor te stellen aan de ouders en leerlingen van klas 1.

Verder worden in het eerste leerjaar een excursie naar het Rijksmuseum van Oudheden en een project in de polderparken in de nabijheid van beide locaties georganiseerd.

Het schooljaar sluiten we af met een watersportdag in recreatiegebied Vlietlanden. De leerlingen, de mentoren en hulpmentoren beëindigen deze dag met een barbecue op school.

Klas 2

In de eerste schoolweek krijgen de leerlingen van klas 2 een ritme­workshop aangeboden.

De dagexcursie van klas 2 voert naar Nijmegen. Tijdens deze excursie bezoeken we museum Het Valkhof. Dit museum heeft een imposante klassieke afdeling, waar de leerlingen ’s ochtends een zogenaamd schervenpracticum volgen en elkaar hun voorbereide onderdeel van de museumcollectie presenteren. In de middag verkennen ze met een puzzeltocht de binnenstad van Nijmegen.

De Poldersportdag in De Kwakel sluit het schooljaar sportief af. De activiteiten die de leerlingen kunnen doen zijn poldersurvival, zeskamp, vlotbouwen (en -varen natuurlijk), Kwakelse Highlandgames, katapultschieten en touwbrugbouwen. Poldersport betekent een leuke dag met veel plezier, maar ook met leermomenten. Teambuilding en samenwerken zijn belangrijk deze dag.

Klas 3

Het winterkamp in Drenthe is een unieke gebeurtenis waarbij de leerlingen in het wisselende februariweer in twee dagen wandelend een afstand afleggen van ongeveer 55 kilometer. Onderweg staan er enkele hindernissen op het programma zoals een kompasopdracht, een tokkelbaan en een buikschuif. Het eten is eenvoudig en slapen gebeurt onder andere in een tentje in het bos. Een van de belangrijkste doelen van het kamp is de leerlingen te laten ervaren wat het betekent om onder niet-alledaagse omstandigheden als groep te moeten samenwerken.

In het voorjaar gaan de leerlingen van de derde klassen op excursie naar Hei- en Boeicop, een dorpje ten zuiden van de stad Utrecht. In dit interessante rivierengebied organiseert de sectie aardrijkskunde in samenwerking met de Stichting Veldstudie een veldwerkdag.

Het Winterkamp in Drenthe is een unieke gebeurtenis waarbij de leerlingen in het wisselende februariweer in twee dagen wandelend een afstand afleggen van ongeveer 55 kilometer.

Klas 4

In de vierde klas hebben de leerlingen het onderbouwprogramma afgesloten en begint de tweede fase van hun gymnasiumopleiding. In de eerste schoolweek wordt voor hen een introductiedag georganiseerd. Deze dag bestaat uit een kennismaking met de nieuwe klas en mentor. Daarnaast wordt er op een uitdagende wijze voorlichting gegeven over onder andere de Tweede Fase, loopbaanoriëntatie en -begeleiding en de internationaliseringsactiviteiten van onze school.

Het hoogtepunt van het activiteitenprogramma speelt zich al vóór de kerstvakantie af: de Kerstactie. Met deze geheel door vierdeklasleerlingen georganiseerde actie zamelen zij geld in voor een gezamenlijk gekozen goed doel. Iedereen doet mee. De Kerstactie wordt traditioneel afgesloten met een samenzang in de aula. Deelname aan organisatie en uitvoering van de Kerstactie is onderdeel van de maatschappelijke stage. In december 2019 werd meer dan 18.500 euro opgehaald voor de organisatie 100WEEKS. Ter afronding van de lessen klassieke culturele vorming worden in juni de Grote Dionysia gehouden. De leerlingen voeren zelfgeschreven tragedies op. Geheel in stijl wordt er een offer gebracht en een competitie gehouden.

Klas 5

In hun herinnering aan het Stedelijk Gymnasium is er één activiteit die bij oud-leerlingen altijd nog scherp in het geheugen ligt: de Romereis. Elk jaar staan voor de vijfdeklassers de eerste schoolweken van het jaar in het teken van de Romereis. Ook bij het begeleidende personeel is de Romereiskoorts al vroeg in het jaar merkbaar. Deze studiereis naar Italië is vol met kunst en cultuur geprogrammeerd en vormt in sociaal en cultuurhistorisch opzicht een unieke gebeurtenis. De voorbereiding op de reis begint al in klas 4 tijdens de lessen kunstbeschouwing en klassieke culturele vorming.
Sinds 2018 hebben we ook een Griekenlandreis. Dit is een klassieke rondreis met Athene als start- en eindpunt.

Vanuit het vak maatschappijleer dat alleen in de vijfde klas gegeven wordt, worden excursies en projecten georganiseerd die (mede) inspelen op de actualiteit.

In hun herinnering aan het Stedelijk Gymnasium is er één activiteit die bij oud-leerlingen altijd nog scherp in het geheugen ligt: de Romereis.

Klas 6

Het activiteitenprogramma in klas 6 is niet zo zwaar gevuld als dat van de andere leerjaren. Zesdeklassers bereiden zich immers voor op het centraal examen.

De sectie lichamelijke opvoeding organiseert aan het begin van het schooljaar een zeer uitgebreide strandsportdag. Daarmee voldoen de leerlingen aan hun verplichtingen voor het vak gymnastiek.

Natuurlijk is de laatste verplichte lesdag een stuntdag met veel lol voor leerlingen en docenten. Als tastbare herinnering aan hun jarenlange aanwezigheid op school geeft klas 6 een fraai jaarboek uit waarin alle zesdeklassers op een leuke manier terugkijken op hun schoolcarrière en iets van hun toekomstplannen prijsgeven.

De activiteit waar elke zesdeklasser naar uitkijkt, is de diploma-uitreiking. In aanwezigheid van familieleden, vrienden, docenten en school­leiding worden geslaagden persoonlijk toegesproken door hun mentor. ’s Avonds is er een grootse diplomaviering in de Pieterskerk. Een cultureel programma en een borrel sluiten de schoolcarrière dan echt af.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.