Breadcrumb

Vanuit de gedachte van ‘European Citizenship’ speelt internationalisering de afgelopen jaren een grote rol in het onderwijs. Zo ook op het Stedelijk Gymnasium. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in een steeds meer geïnternationaliseerde maatschappij ervaringen met leeftijdgenoten uitwisselen op het gebied van taal en cultuur. Daarnaast is internationalisering een vorm van versterkt onderwijs in de moderne vreemde talen. De deelnemers vergroten hun taalvaardigheid Engels, Frans en Duits en maken kennis met de gewoonten en gebruiken van een anderstalig land. Onze school wil leerlingen vanaf klas 3 de kans geven om deel te nemen aan een vakoverstijgend internationaal project. Wij doen mee aan diverse uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse scholen en aan debatingconferenties in binnen- en buitenland. Er zijn onder meer uitwisselingsprojecten met diverse scholen in het buitenland (Italië, België, Groot-Brittannië en Duitsland). Zie hier meer informatie over de afzonderlijke projecten.

De uitwisselingsprojecten worden gecoördineerd door Anne Reichart

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in een steeds meer geïnternationaliseerde maatschappij ervaringen met leeftijdgenoten uitwisselen op het gebied van taal en cultuur.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.