Breadcrumb

Om op het Stedelijk Gymnasium toegelaten te kunnen worden heb je een VWO-advies van de basisschool nodig. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 15 maart 2021.

Bij de aanmelding kun je een voorkeur uitspreken voor de locatie waar je de lessen gaat volgen: Athena of Socrates

Aanmelding voor schooljaar 2021-2022

Je kunt je tijdens de open dagen persoonlijk inschrijven van 12.15 tot 13.00 uur. Je kunt het aanmeldingsformulier ook tijdens de open dag inleveren bij de administratie of inleveren bij de aanmelding. Naar ons opsturen kan ook:

Stedelijk Gymnasium Leiden
t.a.v. de administratie
Fruinlaan 15
2313 EP Leiden

Wij willen graag met alle nieuwe leerlingen en hun ouders een kennismakingsgesprek voeren. Heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden tijdens de open dagen, dan kan dit, zonder afspraak, op beide locaties:

  • Woensdag 4 maart van 15.30 tot 17.00 uur
  • Dinsdag 10 maart van 19.00 tot 21.00 uur

Als na 15 maart 2021 onverhoopt mocht blijken dat het niet mogelijk is om alle leerlingen te plaatsen op de locatie van hun voorkeur, zal er, onafhankelijk van de volgorde van inschrijving, na afloop van de inschrijvingsperiode een loting plaatsvinden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.