Breadcrumb

We willen een veilige school zijn en hebben daarom in het verleden besloten om door te groeien naar twee kleinere vestigingen, Athena en Socrates. Jij wordt gezien bij ons en elke leerling mag zichzelf zijn op onze school.

'Excellente school' en uitstekende resultaten

Van het Ministerie van OCW ontving het Stedelijk Gymnasium de afgelopen jaren steeds het predicaat Excellente School. Lees het juryrapport op de pagina met resultaten. In de onderzoeken naar schoolprestaties scoort onze school al jaren zeer goed. Ook de onderwijsinspectie beoordeelt onze school als 'goed'.

Divers aanbod van mogelijkheden en vakken

Wat is nou precies 'gymnasiaal' aan ons gymnasium? Allereerst krijgen leerling al vanaf klas 1 brede klassieke vorming door onder meer Latijn en Grieks. Daarnaast is er zowel in de onderbouw als bovenbouw een breed vakkenaanbod, van wiskunde D tot filosofie, van onderzoek tot muziek. Wij kennen nauwelijks beperkingen als het gaat om de keuzes die leerlingen bij hun vakkenpakket kunnen maken. Goed om te weten: je kunt bij ons in alle creatieve vakken eindexamen doen; drama, beeldende vorming én muziek. Ook zijn er diverse clubs (zoals de techniekclub of de debatclub) waaraan je kunt deelnemen.
In de bovenbouw bieden we versterkt talenonderwijs: veel leerlingen halen naast hun schooltoetsen ook nog een extra talendiploma voor Engels, Duits en/of Frans. In klas 6 krijgt iedere leerling bij Engels een cursus om het CAE of CPE examen te kunnen behalen. Dan heb je naast je gymnasiumdiploma ook een internationaal erkend talencertificaat op niveau! Uitwisselingen en reizen naar andere Europese landen bij verschillende vakken dragen ook bij aan onze internationale sfeer.

Zie de lessentabellen onderbouw en bovenbouw.

Kortom veel keuze, (zie voor alle activiteiten onze Schoolgids), maar ook een keuze die bij jou past!

 

Goede begeleiding en zorg op maat

Het is een misvatting te denken dat iedereen met een VWO-advies makkelijk leert of alles al meteen (alleen) kan. Vroeg of laat is er vast een moment waarop je hulp nodig hebt. Dat kan bij ons op school, we hebben een enorm divers aanbod in ondersteuning; van steunlessen tot structuurklas, van huiskamer tot bijles door een bovenbouwer. Ook dit is een sterk punt van onze school. Samen komen we er!

 

Categorale school

Wij bieden één type onderwijs, met een gymnasiaal, homogeen karakter. Leerlingen van alle leerjaren kennen elkaar. Leerlingen uit klas 5 zijn bijvoorbeeld hulpmentor voor de leerlingen in klas 1 en bij diverse activiteiten, zoals de Grote Uitvoering, werken de verschillende leerjaren samen.

Openbare school

Iedereen die voldoet aan de toelatingscriteria is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.