Breadcrumb

We willen een veilige school zijn en hebben daarom in het verleden besloten om door te groeien naar twee kleinere vestigingen waar we de veiligheid beter kunnen garanderen: groei naar kleinschaligheid. We kennen een grote sociale controle. Drugs en alcohol zijn verboden.

'Excellente school' en uitstekende resultaten

Van het Ministerie van OCW ontving het Stedelijk Gymnasium de afgelopen jaren steeds het predicaat Excellente School. Lees het juryrapport op de pagina met resultaten. In de onderzoeken naar schoolprestaties scoort onze school al jaren zeer goed. Ook de onderwijsinspectie beoordeelt onze school als 'goed'.

Uitdagend aanbod op hoog niveau bij alle vakken

Wat is nou precies 'gymnasiaal' aan ons gymnasium? Allereerst krijgen leerling al vanaf klas 1 brede klassieke vorming door onder meer Latijn en Grieks. Daarnaast is er zowel in de onderbouw als bovenbouw een breed vakkenaanbod, van wiskunde D tot filosofie, van onderzoek tot drama en beeldende vorming. Wij kennen nauwelijks beperkingen als het gaat om de keuzes die leerlingen bij hun vakkenpakket kunnen maken. 
Ten slotte bieden we versterkt talenonderwijs: veel leerlingen halen naast hun schooltoetsen ook nog een extra talendiploma voor Engels, Duits en/of Frans. In klas 6 krijgt iedere leerling bij Engels een cursus om het CAE of CPE examen te behalen. Daardoor kunnen ze na school vaak niet alleen een gymnasiumdiploma laten zien, maar ook een internationaal erkend talencertificaat op niveau. Dat past bij onze schoolcultuur, waarin leerlingen en leraren hun best doen alles eruit te halen wat erin zit.

Zie de lessentabellen onderbouw en bovenbouw.

Goede selectienorm

Talentontwikkeling en activiteiten

Leerlingen krijgen de gelegenheid om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, zowel in als buiten de les. In onze Schoolgids een overzicht van alle (buitenles)activiteiten.

Goede begeleiding en zorg op maat

Mentoren, tutoren en decanen zorgen voor een persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Indien nodig worden leerlingen nauwkeurig(er) gevolgd door de ondersteuningscoördinator of de counsellors van ons vertrouwensteam. De school biedt ook speciale trainingen aan.

Gymnasiaal karakter

Categorale school

Wij bieden één type onderwijs, met een gymnasiaal, homogeen karakter. Onze schoolcultuur kenmerkt zich door een sterk klassenverband. Leerlingen van alle leerjaren kennen elkaar. Leerlingen uit klas 5 ondersteunen in hun rol van hulpmentoren de leerlingen in klas 1.

Openbare school

Iedereen die voldoet aan de toelatingscriteria is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.