Breadcrumb

Het Stedelijk Gymnasium heeft er voor gekozen om leerlingen in de bovenbouw binnen het lesprogramma voor te bereiden voor het Engelse Cambridge Certificate of Advanced Certificate (CAE) het Franse DELF scolaire-examen en het Duitse Goethe-certificaat.

Iedere leerling met Engels, Frans of Duits in de bovenbouw, volgt een programma dat normaal voorbereidt op onze eigen schoolexamens en op het landelijke centrale eindexamen. Daarnaast bereidt de leerling zich binnen de lessen ook voor op deelname aan een internationaal examen door aanvullende opdrachten in het lesmateriaal. Voor Engels gebeurt dit in leerjaar 6, voor Frans en Duits in leerjaar 4, 5 en 6.

Duits: Goethe-Zertifikat Deutsch B2

Het Goethe-Zertifikat is een internationaal erkend certificaat op B2-niveau, te behalen aan het Goethe Institut Amsterdam. De leerlingen worden in de lessen Duits in de bovenbouw voorbereid op de Goethe-examens in de vier taalvaardigheden: lezen, spreken, spreken en luisteren. Drie vaardigheden testen we door middel van officiële Goethe-Institut-examens op school. Alleen de spreektoets wordt op het Goethe Institut Amsterdam afgenomen. Het schriftelijke werk wordt beoordeeld door zowel de eigen docent op school als een corrector van het Goethe Institut.

Wie zich inschrijft, moet eerst op school een toelatingstoets halen.

Engels: Cambridge Certificate of Advanced English (CAE)

Het CAE is een internationaal erkend diploma waarmee leerlingen hun kennis van het Engels kunnen aantonen. Het is een diploma op C1-niveau. Het garandeert vrijstelling van taaltoetsen voor Engels op veel Engelstalige en internationale opleidingen.
Kandidaten die hun CAE afsluiten met een A, kunnen hun certificaat ook gebruiken om aan te tonen dat ze op C2-niveau een C hebben voor hun Engelse taalvaardigheid. Daardoor hoeven leerlingen niet ook nog deel te nemen aan een Proficiency-programma.

De organisatie van de examens is in handen van de British Council. 

Frans: Delf Scolaire

Delf-examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die leiden tot een diploma op A1, A2, B1 of B2-niveau. Delf staat voor Diplôme d'Etudes en Langue Française.

Determinatie vindt voorafgaand aan het examen plaats: de kandidaat schrijft zich in voor een zeker niveau en haalt dit niveau of niet. Let op:  wanneer een leerling het gekozen niveau niet haalt, krijgt hij niet automatisch een certificaat voor het onderliggende niveau.
De inhoud (niet het niveau) van het toetsmateriaal is bij Delf Scolaire aangepast aan de belevingswereld van scholieren - vandaar 'scolaire'. Het niveau van de toets is hetzelfde als dat van de gewone DELF-examens.

Bij een Delf examen worden de vier taalvaardigheden getoetst: Leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.