Breadcrumb

Het Studielokaal is een extern bureau dat bij ons op school op verschillende manieren extra ondersteuning biedt aan leerlingen.

Het Studielokaal biedt huiswerkbegeleiding en steunlessen. Die vinden allemaal in onze schoolgebouwen plaats op verschillende momenten in de week. Een overzicht van het Studielokaalaanbod  staat gedetailleerd in de informatiebrief onderaan deze pagina. Aanmelden kan via deze link.

  Huiswerkbegeleiding

  De huiswerkbegeleiding biedt een rustige omgeving waarin uw kind schoolwerk kan voltooien met hulp van ervaren begeleiders. Door de kleine groepen en een eigen tutor is er ruimte voor persoonlijke begeleiding. Ook studievaardigheden zoals plannen en organiseren zijn een vast onderdeel tijdens de middagen.

  • Beschikbaar voor leerlingen van de 1e t/m de 6e klas.
  • Leerlingen kunnen twee, drie, vier of vijf middagen per week huiswerkbegeleiding volgen.
  • De huiswerkbegeleiding vindt plaats op school van 14:30 tot 17:30.
  • Maximale groepsgrootte van negen leerlingen.
  • Voortgangsverslagen worden dagelijks per e-mail verstuurd aan de ouders.
  • Aangepaste en langere openingstijden tijdens de toetsweken.
  • Studievaardigheden-map met stappenplannen en tips.


  Steunlessen

  Een steunles bestaat uit een groepje leerlingen uit hetzelfde leerjaar die onder begeleiding aan hetzelfde vak werken. Ze   volgen het programma van school en werken toe naar de toets, met een focus op herhaling van de stof. In een rustige werk en leeromgeving krijgen ze klassikale uitleg en inhoudelijke hulp.

  • Beschikbaar voor leerlingen van de 1e t/m 3e klas.
  • Steunlessen per leerjaar: klassieke talen, wiskunde en Engels op beide locaties
  • Een steunles duurt anderhalf uur en vindt plaats op school
  • De steunlessen zijn er van maandag t/m vrijdag van 14:30-16:00 of van 16:00-17:30
  • Maximale groepsgrootte van tien leerlingen
  • Verslaglegging over de voortgang elke middag via de mail
  • Voor klas 1: Start vanaf periode 2 (na toetsweek 1) bij voldoende aanmeldingen. Later starten is ook mogelijk.
  • Tijdens de toetsweek zijn er geen steunlessen maar kan de leerling aansluiten bij de huiswerkklas

  Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.