Breadcrumb

We zijn trots op de resultaten van onze school. Uit cijfers van de inspectie blijkt dat bij ons meer leerlingen voor hun eindexamen slagen dan bij andere scholen. We hebben minder zittenblijvers en minder leerlingen die de school verlaten voor hun eindexamen. In 2022 kregen we het oordeel 'Goed' van de inspectie voor beide locaties. Daarnaast behalen we ook het predicaat 'excellente school' sinds de invoering ervan in 2012.

Inspectierapport 2022

De Inspectie heeft wederom geconstateerd dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is. Daarnaast behalen we ook het predicaat ‘Excellente School’ sinds de invoering ervan in 2012. We krijgen complimenten voor het uitdagende en brede aanbod dat onze leerlingen voorbereidt op de samenleving en het vervolgonderwijs. Het rapport vermeldt verder: 

De leerlingen maken ruimhartig gebruik van de vele mogelijkheden om zich in de diepte of breedte verder dan gebruikelijk te ontwikkelen, of -daar waar nodig- achterstanden in te lopen. De scholen stimuleren waar mogelijk het stapelen van vakken en het versnellen van het onderwijsprogramma . De scholen zorgen goed voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen. Dat de scholen hier grote waarde aan toekennen blijkt uit de schoolcultuur (helder en breed gedragen) en ook uit het aanbod: mediation- en relatielessen vormen een vast bestanddeel van het curriculum. De scholen monitoren de realisatie van de veiligheid goed en treffen adequate verbetermaatregelen als dat nodig is. De scholen hebben een duidelijke pedagogische visie en mede daardoor een samenhangend en doelgericht aanbod burgerschap. De waarden die de scholen willen overbrengen en de kennis en vaardigheden (sociale en maatschappelijke competenties) zijn voor leerlingen herkenbaar en komen tot uitdrukking in het voorbeeldgedrag van leraren. Het stelsel van kwaliteitszorg ten behoeve van de onderwijskwaliteit staat, en dat geldt voor de inrichting, de uitvoering én de evaluatie. De schoolleidingen en leraren weten wat de onderwijskundige koers van de scholen is en zij onderschrijven deze ook. 

Maar bij het ontwikkelen van het nieuwe schoolplan zullen we zeker ook de kritische kanttekeningen en aanbevelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het zicht op de sociaal-maatschappelijke competenties van de leerlingen. We geven extra aandacht en blijven ons steeds kritisch afvragen of we toekomstbestendig op de juiste weg zijn.  

Dit rapport is voor ons ook een erkenning van alle energie en betrokkenheid die wij in ons onderwijs stoppen - geen excuus om op onze lauweren te rusten, wel een extra stimulans om te blijven reiken naar de volgende sport op de ladder. 

Inspectierapport 2022

Excellent

Het Stedelijk Gymnasium heeft sinds de invoering in 2012 zonder onderbreking het predicaat ‘Excellente School’ gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daaruit spreekt niet alleen waardering voor de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven, maar het zegt ook dat we hierin al jaren constant zijn. 

Scholen op de kaart

Informatie over onder meer doorstroomcijfers (percentage leerlingen dat zonder vertraging de school verlaat), examencijfers, slagingspercentage en de vervolgopleiding van onze leerlingen worden gepubliceerd op de website van Scholen op de Kaart voor de locaties Athena en Socrates.

"Het excellentieprofiel van beide scholen kenmerkt zich door het stimuleren van een cultuur waarin prestatie en ambitie gewoon zijn"

Onderwijsinspectie

Bekijk de resultaten van onze school en die van andere scholen op de website van de onderwijsinspectie.

Naar de inspectiepagina over het Stedelijk Gymnasium Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.