Breadcrumb

De schooldecanen begeleiden leerlingen bij hun oriëntatie op- en de keuze van profielen en vervolgonderwijs. Zij maken de leerlingen bewust van hun mogelijkheden. Zij richten zich daarbij vooral op de belangrijke keuzemomenten tijdens de schoolloopbaan: de profielkeuze in klas 3 en de keuze voor het vervolgonderwijs. In klas 3 moeten de leerlingen kiezen in welke vakken zij examen willen doen. Ze krijgen een aantal lessen van de mentor, waarin zij worden voorgelicht over de keuzemogelijkheden en de consequenties van de keuze die zij maken. De ouders van klas 3 krijgen informatie op een speciaal daarvoor georganiseerde ouderavond. Daarnaast is er het door de decanen uitgebrachte profielkeuzeboekje en er is ook een aparte decanenwebsite voor onze school.

Het is van belang dat de leerlingen op de hoogte zijn van de steeds groter wordende differentiatie in het hoger onderwijs en in de beroepenwereld. De voorbereiding op de toekomst is verplicht in de bovenbouw. Dit wordt ‘loopbaanoriëntatie en -begeleiding’ genoemd, afgekort tot LOB. LOB dient als reflectiepunt, procesbewaking en aanleiding voor discussie. Ook dit onderdeel valt onder de verantwoordelijkheid van de decanen. Naast het geven van algemene voorlichting adviseren zij de individuele leerling bij de studie- of loopbaankeuze. Tevens houden de decanen de vinger aan de pols bij de schoolprestaties van de leerlingen en hebben zij een adviserende rol bij de leerlingbesprekingen.

De spreekuren van de decanen staan vermeld op de deur van hun werkkamers.

Athena

Socrates

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.