Breadcrumb

Leerlingen blijven in de onderbouw zoveel mogelijk in dezelfde klas. Het klassenverband zorgt ervoor dat de leerlingen in een hechte groep zitten, waarin ze zich aan elkaar kunnen optrekken. Dit schept een saamhorigheidsgevoel, dat we nog extra bevorderen door vele gezamenlijke activiteiten. Daarnaast tracht de school recht te doen aan de individuele verschillen in talenten en belangstelling. Door de keuze van een vakkenpakket is er vanaf klas 4 nog maar beperkt sprake van een klassenverband.

Van groot belang voor een plezierige schooltijd en voor optimale resultaten is een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. In deze filosofie past de splitsing van de school in twee kleinere locaties natuurlijk uitstekend. Op school benadrukken de mentoren het belang van respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Discriminerend of ondermijnend gedrag wordt niet getolereerd.

Uit de brugklasenquête blijkt dat de leerlingen het Stedelijk Gymnasium zien als een veilige leeromgeving.

De school streeft actief naar het bevorderen van weerbaarheid van de leerlingen ten opzichte van beïnvloeding op allerlei gebied. Zo stellen we bijvoorbeeld in de lessen over relaties en in de lessen over genotmiddelen geen expliciete normen, maar stimuleren we de leerlingen de motieven voor hun gedrag kritisch te onderzoeken. Ook in de vaklessen stimuleren en waarderen we een onbevangen houding en een onafhankelijk oordeel.

Leerlingen én medewerkers die zich op school veilig voelen, functioneren in alle opzichten beter. Het is daarom belangrijk dat het gymnasium ten aanzien van onder meer het pedagogisch klimaat, sociale aspecten, grensoverschrijdende en ruimtelijke aspecten (gebouwenbeheer) beleid heeft ontwikkeld. In het document Veiligheidsbeleid Stedelijk Gymnasium Leiden (zie download)  is vermeld wat de school om de sociale veiligheid te bevorderen.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.