Breadcrumb

De organisatie van onze school kent een bestuur en een Raad van Toezicht.

Bestuur en Bevoegd gezag

Het bestuur van de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden vormt het bevoegd gezag van de school. Het College van Bestuur wordt gevormd door mevrouw Renate de Vries (voorzitter) en de heer Hans Freitag.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt – op afstand – toezicht op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken van de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden. De Raad van Toezicht treedt ook op als werkgever van het College van Bestuur en is adviseur van het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht en hun nevenfuncties zijn:

Dr. W.P. (Willem Peter) de Ridder, voorzitter

 • Directeur Futures Studies B.V.
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Nieuwkoop
 • Lid Raad van Commissarissen De Goede Woning, Zoetermeer
 • Lid Raad van Toezicht De Hartkamp Groep
 • Extern lid Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid

Drs. N.J. (Nellie) van de Griend

 • Directeur Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving, Haagse Hogeschool
 • Lid Maatschappelijke Raad van Advies Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Mr. A.H. (Anton) den Held

 • Bestuurslid Horst Gerson Lezingen

Prof. dr. R.A. (Rick) Lawson

 • Hoogleraar Europees recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden 
 • Bestuurslid Kirchheiner Stichting voor Ombudsman en Democratie
 • Bestuurslid Stichting Geuzenpenning, Vlaardingen

Drs. J (José) Tijssen.

 • Strategy Director Hill & Knowlton
 • Lid Raad van Toezicht Hulphond Nederland
 • Voorzitter Bestuur Amsterdam Sinfonietta Fonds 
Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.