Breadcrumb

We zijn trots op de resultaten van onze school. Uit cijfers van de inspectie blijkt dat bij ons meer leerlingen voor hun eindexamen slagen dan bij andere scholen. We hebben minder zittenblijvers en minder leerlingen die de school verlaten voor hun eindexamen. In november 2018 kregen we het oordeel 'Goed' van de inspectie voor beide locaties. Daarnaast behalen we ook het predicaat 'excellente school' sinds de invoering ervan in 2012.

Inspectierapport 2018

Aan alle vier de kwaliteitsgebieden, namelijk onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg & ambitie, heeft de inspectie de kwalificatie 'goed' toegekend. Dat stemt ons zeer tevreden. Kwaliteit, effectiviteit en veiligheid zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. Op al die punten behalen we de maximale score.

Maar bij het ontwikkelen van het nieuwe schoolplan zullen we zeker ook de kritische kanttekeningen en aanbevelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het didactisch handelen en differentiatie in de klas, extra aandacht geven en ons steeds kritisch blijven afvragen of we toekomstbestendig op de juiste weg zijn. 

Dit rapport is voor ons ook een erkenning van alle energie en betrokkenheid die wij in ons onderwijs stoppen - geen excuus om op onze lauweren te rusten, wel een extra stimulans om te blijven reiken naar de volgende sport op de ladder.

"Deze school (...) stelt en behaalt de schooleigen kwaliteitsdoelen op overtuigende wijze"

Inspectierapport 2018

Excellent

Het Stedelijk Gymnasium heeft sinds de invoering in 2012 zonder onderbreking het predicaat ‘Excellente School’ gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daaruit spreekt niet alleen waardering voor de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven, maar het zegt ook dat we hierin al jaren constant zijn. 

Scholen op de kaart

Informatie over onder meer doorstroomcijfers (percentage leerlingen dat zonder vertraging de school verlaat), examencijfers, slagingspercentage en de vervolgopleiding van onze leerlingen worden gepubliceerd op de website van Scholen op de Kaart voor de locaties Athena en Socrates.

"Het excellentieprofiel van beide scholen kenmerkt zich door het stimuleren van een cultuur waarin prestatie en ambitie gewoon zijn"

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.