Breadcrumb

In de onderbouw neemt het zelfstandig werken en leren, naast het samenwerken van leerlingen binnen de les, een belangrijke plaats in.

We bereiden de leerlingen voor op de grote mate van zelfstandigheid die in de bovenbouw van hen verwacht wordt. Juist bij gymnasiumleerlingen kunnen, met de juiste begeleiding, die vaardigheden worden ontwikkeld die nodig zijn voor zelfstandig studeren. We streven ernaar in ons programma, bij de ontwikkeling van een elektronische leeromgeving, gedifferentieerde lessen en bij onze begeleiding rekening te houden met de verschillen in aanleg en belangstelling van de leerlingen.

Op het gymnasium volgen leerlingen in de eerste drie klassen, net als op andere schooltypen, 33 lesuren per week, maar daarin zitten ook de uren Grieks en Latijn. Dat betekent dat er voor de andere vakken minder uren beschikbaar zijn, terwijl toch dezelfde einddoelen moeten worden gehaald. Het tempo ligt dus hoog en de leerlingen moeten meer zelf doen. In de bovenbouw kiest een meerderheid van de leerlingen een zeer breed vakkenpakket met meer vakken dan vereist, dat vele mogelijkheden voor de toekomst biedt.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.