lights

Breadcrumb

Elke leerling van het Stedelijk Gymnasium moet de kans krijgen zich optimaal te ontplooien en zich thuis te voelen. Dit betekent dat de school bereid is aan leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis, chronische ziekte of handicap extra zorg en begeleiding te bieden binnen de ons beschikbare mogelijkheden. .

Met het schoolondersteuningsprofiel beoogt onze school de ouders, leerlingen, medewerkers en andere belanghebbenden inzicht te geven in de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast beschrijven wij in dit profiel onze ambities voor de toekomst in de ondersteuning van leerlingen met specifieke leerbehoeften.

Voor de begeleiding van deze leerlingen wordt de school ondersteund door de begeleiders Passend Onderwijs. Voor alle vragen met betrekking tot de uitvoer van de wet Passend onderwijs kunt u zich wenden tot de ondersteuningscoördinatoren:

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.