Breadcrumb

De school is actief in het scheppen van een veilig, pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als onacceptabel gedrag wordt ervaren. Wij dragen er tevens zorg voor dat alle medewerkers voldoende informatie en kennis hebben over pesten in het algemeen en het aanpakken van pesten.

Signalering of melding kan gebeuren door en bij alle medewerkers van de school. Voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Met het pestprotocol leggen we vast dat we pestgedrag op school aanpakken en niet accepteren.

Onze anti-pestcoördinator is Marianne Buring.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.