lights

Breadcrumb

Jaarlijks wordt bij de leerlingen uit klas 1 een onderzoek gedaan naar hun spellings- en leesvaardigheid. Het onderzoek op school vindt plaats in de vorm van een woorddictee en een leestoets, eventueel gevolgd door een zinnendictee en aanvullende leestoetsen. Na dit eerste onderzoek komt een klein aantal leerlingen in aanmerking voor een verdergaand individueel onderzoek. Deze kinderen en hun ouders krijgen hierover bericht. Aan dit individuele onderzoek, uitgevoerd door een extern bureau, zijn kosten voor de ouders verbonden. Indien de kosten een probleem vormen, kunnen de ouders bij de rector een verzoek tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling indienen. Uiteraard kunnen de ouders een verdergaand onderzoek weigeren als zij daartegen bezwaren hebben.

Dyslectische leerlingen kunnen gebruik maken van een aantal faciliteiten. Per leerling wordt in overleg bepaald welke faciliteiten nodig zijn. Het overleggen van een dyslexieverklaring opgesteld door een daartoe bevoegde instantie is voldoende om de extra faciliteiten te kunnen verlenen. De gang van zaken rond dyslexie is vastgelegd in het dyslexieprotocol, hieronder te downloaden.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de onderteuningscoördinatoren:

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.