Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina

Breadcrumb

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG denkt met ieder mee en biedt waar nodig ondersteuning. In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid. Ook andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld grootouders of professionals zijn welkom met hun vragen.

Het CJG en het Voortgezet Onderwijs

De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met school. Elke school heeft vaste contactpersonen vanuit het CJG. De jeugdgezondheidszorg en de jeugd- en gezinsteams maken onderdeel uit van het CJG. Ze zijn een bekend gezicht voor ouders/verzorgers, de jongeren en voor de school.

De Jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren op vaste momenten gedurende de schoolperiode uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl, de 13-14 jarigen (klas 1 en 2) en 15-16 jarigen (klas 3 en 4). Daarbij geeft de Jeugdgezondheidszorg persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond schoolleven, zoals omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit.

Jeugd- en gezinswerkers van het Jeugd- en Gezinsteam zijn op vaste momenten in de school aanwezig voor ondersteunende gesprekken met jongeren. Deze gesprekken vinden altijd na overleg met betrokkenen plaats.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders of jongeren om deel te nemen aan een cursus of kan een ouderavond worden georganiseerd over een thema dat leeft. Ook kan er op school overleg zijn van het zorgteam, waaraan het CJG deelneemt.

CJG-medewerkers op uw school

U bent ook welkom in het CJG

Ook buiten de school kunt u met uw vragen terecht bij het CJG, tijdens het inloopspreekuur, telefonisch of via de website.

CJG Leiden
Telefoon: 088 254 23 84
www.cjgleiden.nl
www.hoezitdat.info

CJG Leiden is ook te vinden via Facebook.

Schoolgids menu