lights

Breadcrumb

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een belangrijk orgaan in de school. De raad bespreekt alle voor de school relevante thema’s. Over een aantal onderwerpen heeft de GMR een instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat sommige beleidsvoornemens van de school pas kunnen worden ingevoerd na instemming van de raad. De leden hebben zitting voor telkens een periode van twee jaar en worden gekozen uit de geledingen. De raad komt zo’n zes keer per jaar bijeen. Tijdens de GMR-vergaderingen is het College van Bestuur aanwezig. De GMR bestaat uit vier ouders, vier leerlingen en acht personeelsleden.

Wet Medezeggenschap op Scholen

Medezeggenschap op scholen is bij wet geregeld volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen, de WMS. Voor meer info kunt u terecht op de speciale site.

Meer over medezeggenschap?

Lees meer over de GMR
Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.