Breadcrumb

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen bij het managementteam. Ook ziet de raad toe op het naleven van het leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen en de klachtenregeling zijn vastgelegd.

De leerlingenraad vormt de directe achterban van de leerlingengeleding in de medezeggenschapsraad. 

De leerlingvertegenwoordigers van één leerjaar vergaderen minimaal twee maal per schooljaar met hun coördinator over allerlei zaken die zich in hun leerjaar afspelen.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een belangrijk document, omdat het de rechten en plichten van de leerlingen vastlegt. Het is voor alle geledingen in de school, maar vooral voor leerlingen, belangrijk om de inhoud van het statuut te kennen. Voorstellen tot wijzigingen kunnen uitsluitend met instemming van de (leerlinggeleding van de) medezeggenschapsraad worden bekrachtigd. 

De belangrijkste zaken staan in de volgende artikelen: 

  • Inhoud van onderwijs (9)
  • Huiswerk (10)
  • Toetsing en beoordeling (11)
  • Aanwezigheid in de lessen (13)
  • Straffen (18)
  • Klachtrecht (21)
  • Ongewenste intimiteiten (22)
Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.