lights

Breadcrumb

Als de klasresultaten van een toets ver onder de maat zijn, dan vindt er eventueel een onderzoek plaats naar de oorzaken. Na overleg met leerlingen uit de betreffende lesgroep en met de vakdocent(en) kan de schoolleiding besluiten tot een reparatiemogelijkheid of om de toets opnieuw aan te bieden. In het leerlingenstatuut staat nader beschreven hoe deze regeling is afgesproken.

Tijdens module 1 hebben leerlingen van klas 1 een speciale regeling om toetsen te herkansen.

Bovenbouwleerlingen hebben na elke toetsweek de mogelijkheid om één toets naar keuze te herkansen. Hierop bestaat de volgende uitzondering: aan het eind van de zesde klas (module 5) bestaat de gelegenheid om twee toetsen te herkansen.

Bij ziekte in de toetsweek vervalt automatisch het recht op herkansing. De herkansingsregeling staat uitgebreid beschreven in het examenregle­ment, dat deel uitmaakt van het document PTA en examenreglement (voorheen cohortboekje genoemd).

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.