Breadcrumb

Tegelijk met de tweede rapportage ontvangen de ouders van de leerlingen van klas 1 en 2 een advies van de school over hun verdere schoolloopbaan. Dit advies is bedoeld om ouders en leerlingen duidelijkheid te geven over de perspectieven van de leerling bij ons op school.

We onderscheiden drie typen adviezen:

  • Een A-advies is positief. De verwachting is dat de leerling bij een ongewijzigd beeld het leerjaar zal halen.
  • Een B-advies beschouwen we als een voorzichtig positief advies. De school acht de mogelijkheid reëel dat de leerling het leerjaar haalt, maar enkele punten vragen om verbetering.
  • Bij een C-advies ten slotte zijn er punten die structureel verbeterd moeten worden door en met de leerling om de overgang naar een volgend leerjaar te realiseren. Er volgt een adviesgesprek van de mentor met de ouders, waarbij soms ook de coördinator is betrokken, om een plan van aanpak te maken. De leerling moet bij dit gesprek aanwezig zijn.

In het adviesgesprek komen ter sprake:

  • de mening van de mentor en de docenten
  • de mogelijke oorzaken van de slechte prestaties
  • het toekomstperspectief op onze school

De adviezen worden op de rapportage vermeld als advies A, advies B, advies C. De adviesgesprekken vinden zo snel mogelijk na de rapportvergadering plaats. De mentor neemt daartoe contact op met de ouders.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.