Breadcrumb

We houden de ouders regelmatig op de hoogte van de vorderingen van hun zoon of dochter. Ouders en leerlingen kunnen de resultaten van toetsen in Magister gedurende het hele cursusjaar bekijken (behalve tijdens een toetsweek en gedurende 10 werkdagen na een toetsweek). In de onderbouw ontvangen de leerlingen na elke module tevens een schriftelijke cijferrapportage. Hierop wordt ook per vak een voortschrijdend gemiddelde vermeld: de stand van zaken tot dan toe. Op basis van het voortschrijdende gemiddelde na toetsweek 4 wordt de bevordering bepaald.

Na module 2 geeft de docentenvergadering van klas 1 en 2 een voorlopig advies over de toekomst van de leerling op ons gymnasium. De ouders ontvangen dit advies thuis. Indien de overgang twijfelachtig is, nodigen we de ouders en de leerling uit voor een gesprek op school en krijgt de leerling een zogenaamd C-advies.

Na module 2 krijgen de leerlingen van klas 3 een advies omtrent het gekozen profiel en de vakken in het zogenaamde vrije deel.

In klas 5 krijgen de leerlingen na toetsweek 2 een advies voor het vervolg van traject klas 5/6. In het najaar van klas 6 volgt een besluit over het wel of niet mogen deelnemen aan het examen. Ook hierover lichten we de ouders schriftelijk in.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.