Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina

Breadcrumb

Voor elke school in Nederland zijn de ouderbijdragen onmisbaar. Hieruit betalen we zaken die voor het onderwijs noodzakelijk zijn en die we niet uit het door de overheid bepaalde budget kunnen bekostigen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging vastgesteld op advies van het bestuur van de Stichting Schoolfonds. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt deze ouderbijdrage (inclusief de contributie van € 3,- voor de oudervereniging) € 112,-. Jaarlijks worden de begroting en besteding van de ouderbijdrage verantwoord tijdens een algemene ouderavond.

Ouders die betalingsproblemen hebben, kunnen terecht bij de rector voor een betalingsregeling.

Van de ouderbijdrage kopen we aanvullende leer- en hulpmiddelen, waaronder alle boeken voor de schoolbibliotheek, audiovisuele middelen en extra middelen voor vernieuwing van practica. Ook kosten van de vaksecties en overige uitgaven betalen we hieruit.

Hieronder volgen per leerjaar de bedragen van de ouderbijdrage. Voor sommige klassen is de ouderbijdrage hoger in verband met extra activiteiten *1:

Swipe onderstaande tabel om meer te zien

klas 1Introductiedagen, excursie€ 53,–
klas 2Poldersportdag, excursie€ 50,-
klas 3Excursie aardrijkskunde *2€ 37,-
klas 4Excursie aardrijkskunde€ 17,-
klas 5Geen extra kosten *3
klas 6Startactiviteit, buiten€ 10,-
Jaarboek€ 30,-
  1. Ouders hebben een positieve keuze om te kiezen van welke voorzieningen zij gebruik willen maken of daaraan bij willen dragen (art. 27, tweede lid WVO).
  2. De ouders van de leerlingen in klas 3 ontvangen in de loop van het schooljaar een aparte rekening voor het winterkamp (€ 87,-).
  3. De ouders van de leerlingen van klas 4 ontvangen in de maand mei een aparte rekening met betrekking tot de Romereis of Griekenlandreis in klas 5. De reissom wordt jaarlijks vastgesteld (rond € 950,-).

Op Socrates hebben alle leerlingen verplicht een eigen locker. Op Athena geldt dat voor de klassen 1 t/m 3. Voor de bovenbouw zijn enkele lockers beschikbaar voor leerlingen met een medische indicatie. De huur van de lockers bedraagt op beide gebouwen € 10,–.

Betaling

In oktober ontvangen de ouders een acceptgiro waarmee ze de ouder­bijdrage en het lidmaatschap van de leerlingenvereniging USA € 16,- kunnen voldoen. Voor het lidmaatschap van de Vereniging van Vrienden worden aparte acceptgirokaarten verzonden. In het oudergedeelte is de modelovereenkomst te lezen voor de inning van alle aan ouders gevraagde bijdragen.

Schoolgids menu