lights

Breadcrumb

Het Stedelijk Gymnasium Leiden kent een vrijwillige ouderbijdrage. Hieruit betalen we zaken die voor het onderwijs belangrijk zijn. Zo kunnen we een aantal extra dingen doen op school, die we niet direct uit het door de overheid bepaalde budget kunnen bekostigen. Van de ouderbijdrage kopen we aanvullende leer- en hulpmiddelen, waaronder alle boeken voor de schoolbibliotheek, audiovisuele middelen en extra middelen voor vernieuwing van practica. Ook kosten van de vaksecties en overige uitgaven betalen we hieruit.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad vastgesteld. De Stichting Schoolfonds beheert de financiën. Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt deze algemene ouderbijdrage € 109,-. Voor sommige klassen is de ouderbijdrage hoger in verband met extra activiteiten, zoals een reis of excursie. Jaarlijks worden de begroting en besteding van de ouderbijdrage verantwoord tijdens een algemene ouderavond.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle leerlingen kunnen altijd (dus ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen) deelnemen aan alle (extra) activiteiten van de school, waaronder ook buitenlandse reizen.

Hieronder volgen per leerjaar de bedragen van de ouderbijdrage. Voor sommige klassen is de ouderbijdrage hoger in verband met extra activiteiten *:

Swipe onderstaande tabel om meer te zien

klas 1Introductiedagen€ 20,-
klas 1Excursie Vlietlanden ( juli)€ 35,–
klas 2Poldersportdag (juli)€ 35,-
klas 2Excursie Nijmegen (april)€ 20,-
klas 3Winterkamp (februari)€ 89,-
klas 3Excursie aardrijkskunde (april)€ 40,-
klas 4Excursie aardrijkskunde (juni)€ 10,-
klas 5Excursie biologie (indien van toepassing) **€ 7,50
klas 5Excursie Amsterdam (indien van toepassing)€ 20,-
klas 6Startactiviteit, buiten€ 10,-
Klas 6Jaarboek€ 30,-

* Ouders hebben een positieve keuze om te kiezen van welke voorzieningen zij gebruik willen maken of daaraan bij willen dragen (art. 27, tweede lid WVO).

** De ouders van de leerlingen van klas 5 ontvangen in de maand mei een aparte rekening met betrekking tot de Romereis of Griekenlandreis in klas 6. De reissom wordt jaarlijks vastgesteld (rond € 1000,-).

Het vrijwillige lidmaatschap van de leerlingenvereniging USA (t.b.v. filmavonden, muziekavonden, feesten etc.) bedraagt € 16 per jaar. Ook zonder lidmaatschap kunnen leerlingen deelnemen aan de USA-activiteiten.

De ouders ontvangen in de loop van het jaar facturen per e-mail (vanuit WIS-Collect) waarmee bovenstaande bedragen via iDEAL of via een overschrijving betaald kunnen worden. In het oudergedeelte is meer te lezen over alle aan ouders gevraagde bijdragen. Wij benadrukken nogmaals dat alle activiteiten altijd toegankelijk zijn voor alle leerlingen.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.