Breadcrumb

Voor elke school in Nederland zijn de ouderbijdragen onmisbaar. Hieruit betalen we zaken die voor het onderwijs noodzakelijk zijn en die we niet uit het door de overheid bepaalde budget kunnen bekostigen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging vastgesteld op advies van het bestuur van de Stichting Schoolfonds. Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt deze ouderbijdrage € 109,-. Jaarlijks worden de begroting en besteding van de ouderbijdrage verantwoord tijdens een algemene ouderavond.

Ouders die betalingsproblemen hebben, kunnen terecht bij de rector voor een betalingsregeling.

Van de ouderbijdrage kopen we aanvullende leer- en hulpmiddelen, waaronder alle boeken voor de schoolbibliotheek, audiovisuele middelen en extra middelen voor vernieuwing van practica. Ook kosten van de vaksecties en overige uitgaven betalen we hieruit.

Hieronder volgen per leerjaar de bedragen van de ouderbijdrage. Voor sommige klassen is de ouderbijdrage hoger in verband met extra activiteiten *:

Swipe onderstaande tabel om meer te zien

klas 1Introductiedagen15,-
klas 1Excursie Vlietlanden ( juli 2022)€ 38,–
klas 2Poldersportdag (juli 2022)€ 30,-
klas 2Excursie Nijmegen (juni 2022)€ 20,-
klas 3Winterkamp (februari 2022)€ 87,-
klas 5Excursie Biologie (indien van toepassing) **€ 7,50
klas 5Excursie Amsterdam (indien van toepassing)€ 13,-
klas 6Startactiviteit, buiten€ 5,-
Klas 6Jaarboek€ 30,-

* Ouders hebben een positieve keuze om te kiezen van welke voorzieningen zij gebruik willen maken of daaraan bij willen dragen (art. 27, tweede lid WVO).

** De ouders van de leerlingen van klas 5 ontvangen in de maand mei een aparte rekening met betrekking tot de Romereis of Griekenlandreis in klas 6. De reissom wordt jaarlijks vastgesteld (rond € 1000,-).

Op Socrates hebben alle leerlingen verplicht een eigen locker. Op Athena geldt dat voor de klassen 1 t/m 3. Voor de bovenbouw zijn enkele lockers beschikbaar voor leerlingen met een medische indicatie. De huur van de lockers bedraagt op beide gebouwen € 10,–.

Het lidmaatschap van de leerlingenvereniging USA (t.b.v. filmavonden, muziekavonden, feesten etc.) bedraagt € 16 per jaar.

Betaling

De ouders ontvangen in de loop van het jaar facturen per e-mail (vanuit WIS-Collect) waarmee bovenstaande bedragen via iDEAL of via een overschrijving betaald kunnen worden. In het oudergedeelte is de modelovereenkomst te lezen voor de inning van alle aan ouders gevraagde bijdragen.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.