Breadcrumb

Als werkgever in het openbaar onderwijs heeft de school een verzekering afgesloten die de wettelijke verplichting dekt tot het vergoeden van schades, die het gevolg zijn van nalatigheid van (het personeel van) de school. Deze verzekering heeft dus betrekking op het personeel van de school, inclusief bijvoorbeeld alle leden van de GMR en vrijwilligers. Bedoelde aansprakelijkheidsverzekering is meestal niet van toepassing op schades die door leerlingen in en om de school worden veroorzaakt. Het is dus van groot belang dat door de ouders een particuliere (gezins)aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten. In het kader van de wettelijke aansprakelijkheid zijn de school en de schoolleiding in het algemeen niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van eigendommen.

Aanvullende collectieve ongevallenverzekering

Op weg van huis naar school en omgekeerd, op school zelf en tijdens activiteiten in schoolverband zijn de leerlingen aanvullend verzekerd. Daartoe is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten die uitsluitend op schooldagen van kracht is. Het betreft alleen medische kosten die niet door de eigen verzekering worden gedekt (zoals blijvende invaliditeit). De ouders doen er goed aan na te gaan of de eigen verzekering voldoende dekking biedt

Schoolreisverzekering

Leerlingen gaan ook af ook op reis en verblijven dan buiten de school. Voor onze schoolreizen, zoals bijvoorbeeld de Klassieke reizen en tijdens uitwisselingsprojecten, hebben wij voor de deelnemers een doorlopende schoolreisverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden worden bij de afzonderlijke projecten gepubliceerd. 

Contactpersoon verzekeringen is Johan Bolomey (conrector organisatie en beheer)

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.