Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina

Breadcrumb

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is afgeleid van de modelklachtenregeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

We stellen het op prijs, dat indien iemand een klacht wil indienen dit eerst kenbaar maakt bij het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden. Ook bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon:

Landelijke klachtencommissie

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan schriftelijk bij het schoolbestuur of rechtstreeks bij de LKC worden ingediend.

Secretariaat LKC
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon 030 280 95 90
Fax 030 280 95 91

Schoolgids menu