Breadcrumb

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders verlopen dan u had verwacht, dan kunt u ons hierop aanspreken.

Iedere school heeft een klachtenregeling. Deze is onderaan deze pagina te downloaden. Uitgangspunt van deze regeling is dat klachten, problemen en vragen in eerste instantie worden besproken met degene die direct met de kwestie van doen heeft. Wanneer u bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een docent heeft, wordt verwacht dat u contact opneemt met deze docent. Het is uiteraard de bedoeling dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Lukt dat niet in overleg met de docent, dan is het goed om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon

De interne contactpersoon kan u advies geven over de te volgen route en kan u eventueel in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon.

Voor de locatie Athena kunt u terecht bij Diana Stuurman-van Eck (Tel 06-38827527), en voor de locatie Socrates bij Henriëtte van den Tooren (Tel 06-51917285)

 

Externe contactpersoon

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is door het bestuur aangesteld voor zowel de locatie Athena als de locatie Socrates van het Stedelijk Gymnasium.

Deze externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. 

Als het nodig is, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bestuur beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.

Contactgegevens Externe Vertrouwenspersoon, te bereiken via de GGD Hollands Midden:

Secretariaat PZJ
telefoon: 088 308 3342
e-mail:
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.         

Landelijke klachtencommissie

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht, bekijkt wel route het beste gekozen kan worden (klacht terugverwijzen naar het schoolbestuur, toepassen van mediation of afhandelen via de formele procedure). Na een formele procedure brengt de LKC advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de uiteindelijke beslissing over het opvolgen van de aanbevelingen.

Een klacht kan schriftelijk bij het schoolbestuur of via een contactformulier rechtstreeks bij de LKC worden ingediend.

Secretariaat LKC
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon 030 280 95 90

Fax 030 280 95 91

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.