Breadcrumb

In de onderbouw volgen de leerlingen klassikaal een voor ieder gelijk pakket lessen. Een lesweek telt 33 lesuren. Alle reguliere schoolvakken komen aan bod: Nederlands, moderne vreemde talen, bètavakken, zaakvakken, kunstvakken en gymnastiek. Omdat we een gymnasium zijn, staan ook Latijn en Grieks op het lesprogramma. Het is verplicht om in ten minste één klassieke taal eindexamen te doen. In het derde leerjaar worden de leerlingen gericht voorbereid op de zelfstandige manier van werken in de bovenbouw en door de mentor en de decaan zorgvuldig begeleid bij de keuze van de profielvakken.

Lessentabel onderbouw

Waarneming

In de onderbouw hebben de leerlingen doorgaans roosters zonder tussenuren. Als in klas 1 een les niet door kan gaan door afwezigheid van een docent, neemt een collega deze waar, tenzij deze les het eerste of laatste uur van de lesdag is. Toetsen gaan in het algemeen door onder surveillance van een waarnemende docent.

Huiswerk

Voor alle vakken kan aan de leerling huiswerk worden opgedragen. Uitgangspunt is dat leerlingen gemiddeld 1,5 à 2 uur per dag aan huiswerk besteden. Als een leerling zijn huiswerk niet heeft kunnen leren of maken, moet hij dit aan het begin van de les aan de docent melden. Leerlingen moeten daarbij een briefje, ondertekend door één van de ouders, met daarin de reden laten zien.

Huiswerk- en toetsvrije dagen publiceren we in de jaaragenda.

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.