Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina

Breadcrumb

18 juni | GMR-verkiezingscommissie

Wie stellen zich kandidaat voor de medezeggenschapsraad?

Onlangs heeft een oproep op de site gestaan waarin opgeroepen werd tot kandidaatstelling voor de beide medezeggenschapsraden. Hieronder staan de uitkomsten van de kandidaatstelling. Op Socrates en voor de personeelsgeleding van Athena zullen geen verkiezingen plaatsvinden, omdat er evenveel kandidaten als vacatures zijn.

Er is wel een verkiezing voor de oudergeleding Athena. Afhankelijk van de uitslag van de examens is er ook een verkiezing voor de leerlingenvertegenwoordiging.

Van 24 juni 9.00 uur tot en met 28 juni kan er digitaal gestemd worden.

Oudergeleding Athena :
Kandidaten zijn Raoul Raijmakers en Ciska van Doesem. Informatie over deze kandidaten en over de stemprocedure vindt u hier. De ouders van locatie Athena zullen ook via een brief op de hoogte gesteld worden van de kandidaten en stemprocedure.

Leerlinggeleding Athena :
Kandidaatstelling en doorgang verkiezingen is afhankelijk van de uitkomst van de herexamens. Tot die tijd zijn er de volgende kandidaten :
Barbara Hulsen
Eef van Dooren
Maurits Schoonderwaldt

Personeelsgeleding Athena : geen verkiezingen
Afgevaardigden : Roos Danse, Marjolein de Jonge, Ingrid Mertens, Alex Zakarian

Oudergeleding Socrates : geen verkiezingen
Afgevaardigden : Berend Jongman, Frank Hoogewoning

Leerlinggeleding Socrates : geen verkiezingen
Afgevaardigden : Ewoud Abspoel, Rozemarijn Swinkels

Personeelsgeleding Socrates : geen verkiezingen
Afgevaardigden : Renée Muskens, Anne Reichart, Anjo Roos, Indira Wakelkamp

De nieuwe MR's en dus ook de nieuwe Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar geïnstalleerd worden.

De verkiezingscommissie

Anjo Roos
Owen McErlean
Jorien Kerstholt