Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina

Breadcrumb

24 september | Medezeggenschapsraad

Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het Stedelijk Gymnasium school praten ouders, leerlingen en personeel mee over het schoolbeleid.

Op 3 september is de GMR voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeengekomen om de agenda voor het nieuwe schooljaar te bespreken. Op 24 september vindt de eerste vergadering plaats met de schoolleiding. Deze vergaderingen zijn openbaar. Een belangrijk bespreekpunt zal in het komende tijd de uitwerking en operationalisatie van het eind vorig schooljaar vastgestelde Schoolplan zijn. De agenda voor de vergadering op 24 september vindt u hieronder.

In de GMR zijn alle geledingen van de school (leerlingen, ouders en personeel), van zowel Athena als Socrates vertegenwoordigd. Wie meer informatie wil over de organisatie van de medezeggenschap, of signalen wil doorgeven aan de GMR kan zich wenden tot de voorzitter (en tevens ouderlid) Peter Hulsen . Voor inbreng en ervaringen vanuit ouders in den brede vormt de Oudervereniging een klankbord voor de ouderleden van de GMR. Voor signalen en vragen aan de Oudervereniging kunt u contact zoeken per mail.

 

Agenda GMR-vergadering 24 september 2019