Breadcrumb

14 februari | Kees van Beelen

​​​​​​​Op donderdag 4 februari deden 53 leerlingen van klas 1 tot en met 5 van onze school mee aan de eerste ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade.

Door de coronamaatregelen moesten ze, nadat een fairplay-document was ondertekend, onder toeziende ogen van diverse wiskundedocenten, de opgaven thuis online maken. Elke deelnemer kreeg precies 120 minuten voor de acht meerkeuze A-opgaven à 2 punten en de vier open B-opgaven, die elk 5 punten waard zijn.

Deze scholenprijs gaat naar de school met de hoogste somscore van in totaal zes deelnemers: de beste twee uit de onderbouw, de beste twee uit klas 4 en de beste twee uit klas 5. De somscore van onze beste zes leerlingen was 133 van de totaal 216 te behalen punten. Dit jaar zaten de beste drie scholen heel dicht bij elkaar: het verschil tussen nummer één en nummer drie bedraagt slechts 4 punten!

Volgende ronde

Op 12 maart wordt de tweede ronde gehouden: de volgende leerlingen zijn toegelaten: leerlingen uit 5 vwo en 5 havo met 16 punten of meer, leerlingen uit 4 vwo en 4 havo met 14 punten of meer en leerlingen uit klas 1, 2 en 3 met 11 punten of meer.

Er worden van de in totaal 3403 deelnemers 737 leerlingen uitgenodigd voor deze tweede ronde. Van onze school zijn dat er 19 van de 53. De beste ca. 130 leerlingen worden vervolgens uitgenodigd voor de finaletraining en de finale op 17 september 2021.

Wij wensen onze wiskundecracks alvast heel veel succes!

 

Een voorbeeld van een A-opgave en een B-opgave vindt u hieronder:

A5.
Op het krijtbord staat het getal 1. Een zet bestaat eruit het getal op het bord weg te vegen en te vervangen door het dubbele van het getal of door het getal dat één kleiner is. Het getal 1 mag bijvoorbeeld vervangen worden door 2 (het dubbele) of 0 (één kleiner), en als het getal 5 op het bord staat, mag je dat vervangen door 10 of 4. Wat is het minimale aantal zetten dat nodig is om het getal 2021 op het bord te schrijven?

  1. 14            B) 15             C) 16             D) 17             E) 18

 

B1.
We hebben twee gehele getallen van twee cijfers, die niet beginnen met een 0. Als je deze getallen bij elkaar optelt, krijg je het getal S. Als je van beide getallen de twee cijfers verwisselt en deze twee nieuwe getallen bij elkaar optelt, dan krijg je 4S. Bepaal alle mogelijke paren van tweecijferige getallen waarvoor dit geldt. Geef in je antwoord duidelijk aan welke twee getallen bij elkaar horen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.