Breadcrumb

De rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecties staan beschreven in de Leerplichtwet. Het Bureau Leerplicht gaat over alles wat de leer- en kwalificatieplicht betreft, maar ook over verlofregelingen bijvoorbeeld. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet is in handen van leerplichtambtenaren.

RBL Holland Rijnland
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
Telefoon 071 523 90 00

Schoolgids menu

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie-instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.