Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina

Breadcrumb

17 juni | Marjoleine de Jong

Er heeft zich helaas nog geen nieuwe kandidaat aangemeld om volgend schooljaar de ouders van Athena te vertegenwoordigen in de Medezeggenschapsraad. Belangstellenden wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met voorzitter Peter Hulsen, via peterajhulsen@gmail.com.

Voor de leerlinggeleding van de MR op locatie Socrates zullen er verkiezingen plaats vinden in de periode van 22 juni tot en met 29 juni 2020. Er zijn 3 kandidaten (Max Lopes Cardozo uit klas 4 en Sarah Derksen en Ghorzang Rahimi uit klas 5) voor 2 plaatsen. Voor het personeel waren er evenveel kandidaten als plaatsen. Wij verwelkomen Joris Boon als nieuw personeelslid in de MR namens Athena. 


Wat doen de MR en GMR ?
Op onze school is er voor gekozen altijd gezamenlijk te vergaderen en te besluiten. Dat betekent dat de MR-en van beide locaties samen de GMR vormen. Sinds de school is verzelfstandigd, overlegt de GMR rechtstreeks met het bestuur en heeft belangrijke bevoegdheden als het gaat om de besluitvorming over organisatiestructuur, financiën, taakbeleid, missie en visie van de school (het schoolplan!) en benoemingen van zowel bestuur, leden van het managementteam en leden van de Raad van Toezicht.


De overheid vindt de MR steeds belangrijker. De laatste jaren wordt de uitwerking van landelijke wetgeving steeds meer overgelaten aan de MR, of het nu bijvoorbeeld gaat om het beleid ivm de Coronacrisis of om de uitwerking van de ontwikkeltijd voor leraren. Daarnaast is het ook zaak in tijden van stabilisatie van het aantal aanmeldingen een vinger aan de pols te houden als het gaat om zorgvuldig personeelsbeleid.


In de GMR worden kwesties besproken die uiteindelijk een grote invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken op de school. Leerlingen, ouders, personeel : Wie denkt dat het op school beter of anders kan, wie graag wil meepraten én meebeslissen over belangrijke kwesties betreffende de school als geheel, kortom wie invloed wil uitoefenen op de missie en visie van de school en de wijze waarop die missie en visie wordt vormgegeven, stel je kandidaat !

Praktische informatie
Meer informatie over de onderwerpen die de laatste jaren aan de orde zijn gekomen in de GMR is te vinden op de pagina van de GMR, te vinden via het kopje ‘ouders’.


De verkiezingscommissie van de GMR