Breadcrumb

8 april | Marjoleine de Jong

In de periode van 24 mei tot en met 31 mei 2021 zullen er verkiezingen plaats vinden voor alle geledingen van de MR op beide locaties van het Stedelijk Gymnasium.

Wat doen de MR en GMR?

Op onze school is er voor gekozen altijd gezamenlijk te vergaderen en te besluiten. Dat betekent dat de MR-en van beide locaties samen de GMR vormen.
Sinds de school is verzelfstandigd, overlegt de GMR rechtstreeks met het bestuur en heeft belangrijke bevoegdheden als het gaat om de besluitvorming over organisatiestructuur, financiën, taakbeleid, missie en visie van de school (het schoolplan!) en benoemingen van zowel bestuur, leden van het managementteam en leden van de Raad van Toezicht.
De overheid vindt de MR steeds belangrijker. De laatste jaren wordt de uitwerking van landelijke wetgeving steeds meer overgelaten aan de MR, of het nu bijvoorbeeld gaat om het beleid ivm de Coronacrisis of om de uitwerking van de ontwikkeltijd voor leraren. Daarnaast is het ook zaak in tijden van stabilisatie van het aantal aanmeldingen een vinger aan de pols te houden als het gaat om zorgvuldig personeelsbeleid.

In de GMR worden kwesties besproken die uiteindelijk een grote invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken op de school. Leerlingen, ouders, personeel : Wie denkt dat het op school beter of anders kan, wie graag wil meepraten én meebeslissen over belangrijke kwesties betreffende de school als geheel, kortom wie invloed wil uitoefenen op de missie en visie van de school en de wijze waarop die missie en visie wordt vormgegeven, stel je kandidaat!

Praktische informatie

Meer informatie over de gang van zaken rondom de verkiezingen is te vinden in het verkiezingsdocument (link) dat door de GMR is opgesteld en goedgekeurd. Daarin is ook te vinden dat de verkiezingen jaarlijks plaatsvinden.
Meer informatie over de onderwerpen die de laatste jaren aan de orde zijn gekomen in de GMR is te vinden op de pagina van de GMR, te bereiken via het kopje ‘ouders’.

 

Wie is herkiesbaar?

Van de personeelsleden van wie de zittingstermijn eindigt, is er 1 herkiesbaar voor Socrates. Er zijn 2 vacatures voor Athena. Voor de ouders geldt dat 1 ouder van Socrates en 1 van Athena herkiesbaar zijn. Van de leerlingen doen dit jaar 3 van de 4 eindexamen, zodat er nu 2 vacatures zijn op Athena en 1 op Socrates.

Aanmelding van kandidaten uiterlijk 10 mei 2021 om 16.00. Stuur een mail naar verkiezingenmr2021@gymnasiumleiden.nl of een brief naar de Verkiezingscommissie van de GMR, Fruinlaan 15, 2312 EP Leiden.

 

Namens de verkiezingscommissie van de GMR,

 

Berend Jongman (ouders)

Ghorzang Rahimi (leerlingen)

Marjoleine de Jong (personeel)

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.