Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina

Breadcrumb

8 juni | Marjoleine de Jong

In de periode van 22 juni tot en met 29 juni 2020 zullen er verkiezingen plaats vinden voor alle geledingen van de MR op beide locaties van het Stedelijk Gymnasium. 

Wat doen de MR en GMR ?

Op onze school is er voor gekozen altijd gezamenlijk te vergaderen en te besluiten. Dat betekent dat de MR-en van beide locaties samen de GMR vormen.
Sinds de school is verzelfstandigd, overlegt de GMR rechtstreeks met het bestuur en heeft belangrijke bevoegdheden als het gaat om de besluitvorming over organisatiestructuur, financiën, taakbeleid, missie en visie van de school (het schoolplan!) en benoemingen van zowel bestuur, leden van het managementteam en leden van de Raad van Toezicht.
De overheid vindt de (G)MR steeds belangrijker. De laatste jaren is de uitwerking van landelijke wetgeving regelmatig overgelaten aan de MR, recentelijk bijvoorbeeld weer als het gaat om het uitwerken van het beleid ivm de Coronacrisis. Voor de PMR geldt dat de CAO afspraken in toenemende mate op het bordje van de PMR worden neergelegd, denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitwerken van een voorstel met betrekking tot het invoeren van ontwikkeltijd op onze school. Daarnaast is het zaak in tijden van stabilisatie van het aantal aanmeldingen een vinger aan de pols te houden als het gaat om zorgvuldig personeelsbeleid.

In de GMR worden kwesties besproken die uiteindelijk een grote invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken op de school. Leerlingen, ouders, personeel : Wie denkt dat het op school beter of anders kan, wie graag wil meepraten én meebeslissen over belangrijke kwesties betreffende de school als geheel, kortom wie invloed wil uitoefenen op de missie en visie van de school en de wijze waarop die missie en visie wordt vormgegeven, stel je kandidaat !

Praktische informatie

Meer informatie over de gang van zaken rondom de verkiezingen is te vinden in het verkiezingsdocument (link) dat door de GMR is opgesteld en goedgekeurd. Daarin is ook te vinden dat de verkiezingen jaarlijks plaatsvinden.
Meer informatie over de onderwerpen die de laatste jaren aan de orde zijn gekomen in de GMR is te vinden op de pagina van de GMR, te vinden via het kopje ‘ouders’.

Wie is herkiesbaar?

De meeste personeelsleden van wie de zittingstermijn eindigt zijn herkiesbaar. Er is alleen één vacature voor Athena.
Voor de ouders geldt precies hetzelfde: er is één open plek op Athena.

Van de leerlingen deden dit jaar een aantal (geen) eindexamen, zodat er nu twee vacatures zijn op Socrates.

Aanmelding van kandidaten uiterlijk 15 juni 2020 om 16.00. Stuur een mail naar verkiezingenmr2020@gymnasiumleiden.nl of naar de Verkiezingscommissie van de GMR, per adres Fruinlaan 15, 2312 EP Leiden.

 

Namens de verkiezingscommissie van de GMR,

 

Frank Hoogewoning (ouders)

Barbara Hulsen (leerlingen)

Marjoleine de Jong (personeel)