Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina

Breadcrumb

De bovenbouw begint in klas 4 en kenmerkt zich door meer vrijheid binnen de gewone lessen om eigen keuzes te kunnen maken. Om de overgang van klas 3 naar 4 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bestaat het Tweedefaseproject, waar iedere derdeklasser aan meedoet.

Tijdens een periode van negen weken krijgen de leerlingen per vak een studiewijzer (itslearning). Daarin staat o.a. vermeld welke stof bestudeerd moet zijn voor het volgende proefwerk. Dat proefwerk wordt in toetsweek 3 afgenomen.
Behalve of in plaats van een proefwerk kan het ook zijn dat een sectie in deze periode een werkstuk (praktische opdracht) laat maken of een speciaal project organiseert.

Toetsen

Gedurende het Tweedefaseproject worden er, net zoals in de bovenbouw, geen so's of uso's of tussentijdse leertoetsen gegeven. En net als in de echte Tweede Fase mag er één toets van toetsweek 3 worden herkanst. Die herkansing vindt plaats op een centraal moment na de toetsweek.

Profielkeuze

Naast het werken met studiewijzers krijg je via je mentor uitleg over de vakken van de bovenbouw, maar ook welke keuzes er bij ons op school mogelijk zijn en welke niet. Alles staat in het profielkeuzeboekje, dat je in december van je mentor krijgt.

De mentor

In de Tweede Fase ligt de nadruk op zelfstandig werken. Het gaat hierbij vooral om planning van lesstof over een langere periode. Een aantal leerlingen kan uitstekend zelfstandig(er) aan de slag. De meesten zullen dat moeten leren, maar redelijk snel onder de knie krijgen. Sommigen hebben extra moeite met de organisatie van hun studie en hebben daarbij een steuntje in de rug nodig. De hulp van de mentor is hierbij onmisbaar.

Swipe onderstaande tabel om meer te zien

weeknummer
4eerste week TFP
5tweede week TFP
6derde week TFP
7vierde week TFP, winterkamp
8vijfde week TFP
9voorjaarsvakantie
10zesde week TFP
11zevende week TFP
12achtste week TFP
13negende week TFP, 26 maart voorlopige profielkeuze
14Maandag 30 maart en dinsdag 31 maart gecoördineerde toetsen en geen lessen; toetsweek vanaf woensdag 1 april
15In deze week valt Goede Vrijdag. Dit is een lesdag.

Belangrijke data

  • Toetsweek 3 is van 1 t/m 7 april 2020. Op 30 en 31 maart gecoördineerde toetsen geen lessen.
  • Tweede toetsronde (één herkansing) op 14 en 15 mei 2020. Bij ziekte vervalt de herkansing.
  • Op 18 mei is ook de definitieve profielkeuze.
  • Leerlingbespreking klas 3: 6 mei 2020.