Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina

Breadcrumb

De bovenbouw begint in klas 4 en kenmerkt zich door meer vrijheid binnen de gewone lessen om eigen keuzes te kunnen maken. Om de overgang van klas 3 naar 4 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bestaat het Tweedefaseproject, waar iedere derdeklasser aan meedoet.

Tijdens een periode van negen weken krijgen de leerlingen per vak een studiewijzer. Daarin staat o.a. vermeld welke stof bestudeerd moet zijn voor het volgende proefwerk. Dat proefwerk wordt in de derde proefwerkweek afgenomen.
Naast de stof voor het proefwerk kan het ook zo zijn dat een sectie in deze periode een werkstuk (praktische opdracht) laat maken of een speciaal project (bijvoorbeeld het aardrijkskundeproject) organiseert.

Toetsen

Gedurende het project worden er geen so's of uso's of leertoetsen gegeven, zoals er ook in de bovenbouw geen tussentijdse toetsen zijn. En net als in de echte Tweede Fase hebben de leerlingen het recht om één toets uit de projecttoetsweek (toetsweek drie) te herkansen. Die herkansing vindt plaats op een centraal moment na de toetsweek.

Profielkeuze

Naast het werken met studiewijzers krijg je via je mentor uitleg over de vakken van de bovenbouw, maar ook welke keuzes er bij ons op school mogelijk zijn en welke niet. Alles staat in het profielkeuzeboekje, dat je in december van je mentor krijgt.

De mentor

In de Tweede Fase ligt de nadruk op zelfstandig werken. Het gaat hierbij vooral om planning van lesstof over een langere periode. Een aantal leerlingen kan uitstekend zelfstandig(er) aan de slag. De meesten zullen dat moeten leren, maar redelijk snel onder de knie krijgen. Sommigen hebben extra moeite met de organisatie van hun studie en hebben daarbij een steuntje in de rug nodig. De hulp van de mentor is hierbij onmisbaar.

Swipe onderstaande tabel om meer te zien

weeknummer
4eerste week TFP
5tweede week TFP
6derde week TFP
7vierde week TFP, winterkamp
8vijfde week TFP
9voorjaarsvakantie
10zesde week TFP
11zevende week TFP
12achtste week TFP
13negende week TFP, 28 maart voorlopige profielkeuze
14tiende week TFP, toetsweek vanaf 4 april
  • Toetsweek 3 3 t/m 9 april 2019. (11 april toetsen én lessen)
  • Eén herkansing 16 mei 2018. Bij ziekte vervalt de herkansing.
  • Op 16 mei is ook de definitieve profielkeuze
  • Leerlingbespreking klas 3: 7 en 8 mei 2019
  • De studiewijzers komen te zijner tijd op itslearning te staan.