Breadcrumb

De bovenbouw begint in klas 4 en kenmerkt zich door meer vrijheid binnen de gewone lessen om eigen keuzes te kunnen maken. Om de overgang van klas 3 naar 4 zo soepel mogelijk te laten verlopen, werken we dit jaar in klas 3 met een BovenBouwBlok, waar iedere derdeklasser aan meedoet. Dit blok bevindt zich in de pilot-fase.

Tijdens de derde module krijgen de leerlingen per vak een studiewijzer (Moodle). Daarin staat onder andereĀ vermeld welke stof bestudeerd moet zijn voor het volgende proefwerk. Dat proefwerk wordt in toetsweek 3 afgenomen.
Behalve of in plaats van een proefwerk kan het ook zijn dat een sectie in deze periode een werkstuk (praktische opdracht) laat maken of een speciaal project organiseert.

In het BBB ligt de nadruk op zelfstandig werken. Het gaat hierbij vooral om planning van lesstof over een langere periode. Een aantal leerlingen kan uitstekend zelfstandig(er) aan de slag. De meesten zullen dat moeten leren, maar redelijk snel onder de knie krijgen. Sommigen hebben extra moeite met de organisatie van hun studie en hebben daarbij een steuntje in de rug nodig. De hulp van de mentor is hierbij onmisbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies en hoe wij deze gebruiken, kijk op onze cookie-pagina. Hier kun je tevens je cookie instellingen aanpassen. Naar de cookiepagina.