Welkom

De schoolgids 2017-2018 is een gids met praktische gegevens over het reilen en zeilen van de school. De gids is bedoeld voor ouders en leerlingen die gekozen hebben voor onze school. Maar ook ouders en leerlingen die onze voorlichtingsavonden en open dagen in 2018 bezoeken kunnen door de gids een goed beeld krijgen van de school. Het fraai vormgegeven boekje is op de voorlichtingsdagen en open dagen verkrijgbaar, maar ook hier te downloaden. U kunt ook op de afbeelding hiernaast klikken.

In de schoolgids 2017-2018 treft u de volgende hoofdstukken aan:

  1. Schoolkenmerken
  2. Onderwijs
  3. Leerlingbegeleiding en -zorg
  4. Activiteiten en projecten
  5. Communicatie, overleg en oudercontacten
  6. Toetsen en cijfers
  7. Organisatie en regels
  8. Gegevens school en andere instanties


Aanvullende informatie

Lessentabellen
Bekijk >> Lessentabel onderbouw
Bekijk >> Lessentabel bovenbouw


Statuten en reglementen
Bekijk >> Leerlingenstatuut


Bestuur
Bekijk >> Jaarverslag 2016


Pestprotocol
Bekijk >> Het Pestprotocol


Passend Onderwijs
De school werkt met andere scholen samen in een regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs. Het adres:

Samenwerkingsverband VO 2801
Duivenbodestraat 11
2313 XS Leiden

Telefoonnummer: 071-5121535
E-mailadres: info@swvvo2801.nl