Nieuws_mrt_2013
Wiskunde Olympiade | 15-03-2013

Willem Claas, namens de sectie wiskunde
Voor de 51e keer werd eind januari de jaarlijkse Nederlandse Wiskunde Olympiade georganiseerd.
Twee uur lang buigen leerlingen zich dan over 8 opgaven van de A-categorie (elk 2 punten waard) en 4 opgaven van de B-categorie (elke vraag goed voor 5 ptn). In totaal zijn er dus 36 punten te behalen.
Naast de individuele score wordt ook een scholenklassement opgemaakt, waarbij de beste vijf scores tezamen meetellen voor de scholenprijs.
De scholenprijs is dit jaar gewonnen door het Stedelijk Gymnasium Nijmegen met in totaal 171 van de 180 te behalen punten. Ons gymnasium is tweede met de somscore van 166 punten. Wat betreft het aantal deelnemers staan wij veruit nummer 1: liefst  231 derde, vierde en vijfde klassers maakten de opgaven van de eerste ronde, daarbij zijn nog niet eens de ruim 60 zesde klassers geteld die buiten mededinging meededen.
Na de eerste ronde volgt de tweede ronde op 15 maart. De beste 800 leerlingen( in totaal waren er 7500 deelnemers) worden daarvoor uitgenodigd. De leerlingen van klas 3 met 18 punten of meer zijn geplaatst, in klas 4 moet je meer dan 20 punten hebben en in klas 5 volstaat een score van meer dan 23 punten.
De volgende leerlingen van onze school ontvangen een uitnodiging:
Klas 3: Charlotte Boin, Edwin Ma, Annemiek van Ravensberg, Albert Tiktak.
Klas 4: Elise Abrahams, Willemijn de Boer, Jip Enthoven, Philip Goemans, Jaap van der Heden, Ad Hoek, Anne van Kemmeren, Josien de Koning, Cas Kraan, Annike Kramer, Merel van der Meulen, Dion de Mooij, Jeroen Nouwens, Floor den Ouden, Rosanna Pries, Stephan Sparreboom, Cyril Trap, Wouter Ubbink, Liam Vacanti, Bart Warmerdam.
Klas 5: Kevin Bruggeman, Dimitri Geelhoed (36 ptn!!), Willem Kramers, Sebastiaan van Krieken, Hanneke Leegwater, Lotte Meester, Reinoud Ubbink.

Uit de genoemde 800 worden dan weer 130 leerlingen geselecteerd voor de finaletraining; de finale is op 13 september 2013.
Tot slot nog een A- en een B-opgave:
A: Een regelmatige zeshoek en een gelijkzijdige driehoek hebben dezelfde omtrek.
     Wat is de verhouding oppervlakte zeshoek : oppervlakte driehoek?
B: We schrijven de getallen 1 tot en met 30000 achterelkaar op zodat een lange rij cijfers ontstaat:
12345678910111213……….30000
     Hoe vaak komt 2013 in deze rij voor?


Terug naar voorpagina ยป