Nieuws_mrt_2015
Werkzaamheden Burggravenlaan en verkeer | 20-03-2015

Marja de Pauw
Vanaf maandag a.s. wordt de riolering in de Burggravenlaan en De Sitterlaan vernieuwd. Het werk duurt tot ca eind september.
De eerste fase start op het kruispunt Van den Brandelerkade-Van Vollenhovenkade-Burggravenlaan, waarna er via de even zijde naar de Hoge Rijndijk wordt gewerkt. Tegelijkertijd begint op de De Sitterlaan aan de oneven zijde de herbestrating van trottoirs en parkeervakken. Wanneer de Burggravenlaan klaar is, starten de rioleringswerkzaamheden in de even zijde van de De Sitterlaan. Vanaf de hoek met de Lorentzkade wordt er naar station Lammenschans toegewerkt. Tegelijkertijd worden de trottoirs en de parkeervakken van de Burggravenlaan oneven zijde Herbestraat. In de bijlage staan de plattegronden van de eerste week en erna.


Bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers

Voor voetgangers en fietsers is de doorgang bij beide lanen aan weerszijden altijd mogelijk.


Doorgang gemotoriseerd verkeer

Van 23 t/m 27 maart (week 13): er is voor het gemotoriseerde verkeer tijdelijk geen doorgang op het kruispunt Van den Brandelerkade-Van Vollenhovenkade-Burggravenlaan. Dit kan op enkele ogenblikken gestremd zijn, als er op dat kruispunt gewerkt wordt.
 

Openbaar Vervoer
Arriva rijdt tijdens de werkzaamheden om via de Hoge Rijndijk en het Levendaal. Reizigers van en naar Station Lammenschans kunnen op de haltes Jan van Houtkade (lijn 1) en Korevaarstraat (lijn 2) overstappen op lijn 3 (halte Jan van Houtkade), lijn 45 (halte Leliestraat (7 minuten lopen)) of R-net 400 (halte Korevaarstraat (7 minuten lopen vanaf Jan van Houtkade). Kijk voor meer informatie op arriva.nl/Zuid-Holland (Geplande werkzaamheden).
De toets- en examenweken worden doorgegeven en de leerlingen worden er middels het roosterbord op geattendeerd, dat zij voor hun eigen veiligheid de aangegeven route moeten volgen.


Terug naar voorpagina ยป