Nieuws_jan_2011
Vertaalwedstrijd Latijn | 31-01-2011

Valerie Kirana
‘Tamquam scopulum, sic fugias inauditum atque insolens verbum’. Deze didactische vergelijking vormde de slotzin van de Latijnse tekst die wij niet alleen grammaticaal correct, maar ook op een hoog niveau der Nederlandse taal dienden te vertalen. Met frisse moed en subsidies van de klassieke talen sectie (pecunia voor de trein, maar ook koek en snoep van mevr. Halbertsma) gingen wij op donderdag 27 januari naar het Vossius Gymnasium te Amsterdam om deel te nemen aan de jaarlijkse nationale vertaalwedstrijd Latijn.
Met z’n dertienen (Charlotte van Rooden, Ieke Bak, Rineke Gordijn, Roberto Morey Nuñez , Andriy Gorbenko, Lieke van Eyk, Martijn Oei, Pim de Haan, Eva Koster, Marloes Verra, Lucas Akerboom, Allard Dupuis en Valerie Kirana)  probeerden wij onze school te vertegenwoordigen door ons ruim twee uur lang te concentreren op een passage van Aulus Gellius’ werk ‘Noctes Atticae’: een verschrikking voor de meesten, maar voor ons juist een grote uitdaging! In de tekst veegde de filosoof Favorinus de vloer aan met een jongeman, die in zijn ogen overdreven ouderwets taalgebruik hanteerde. We waren eensgezind dat de moeilijkheidsgraad over het algemeen wel mee viel, maar dat het vooral lastig was de tekst in keurig ABN te vertalen.
De uitslag van de vertaalwedstrijd zal in de week van 14 februari bekend worden gemaakt en naast eeuwige roem, die de winnaars ten deel valt, heeft deze wedstrijd een hoofdprijs van € 250.=, terwijl tussen de winnaars van de tweede en derde prijs ook € 250.= wordt verdeeld. En nu maar hopen dat de goden ons tijdens de vertaling gunstig gezind zijn geweest.


Terug naar voorpagina ยป