Nieuws_juni_2015
Verkiezingen en samenstelling GMR 2015-2016 | 23-06-2015

Anjo Roos (verkiezingscommissie)
Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling voor de MR-en van beide locaties is gebleken dat er verkiezingen zullen worden gehouden voor de oudergeleding van de locatie Socrates en de leerling geleding van de locatie Athena. Voor de overige geledingen waren er evenveel kandidaten als zetels, waardoor de kandidaten al direct verkozen zijn. Verkiezingen vinden (digitaal) plaats tussen 29 juni en 3 juli. De diverse geledingen krijgen hierover een brief met daarin informatie over de kandidaten en over de wijze waarop er gestemd kan worden. Van alle geledingen was de helft van het aantal zetels verkiesbaar.

Voor de oudergeleding van de locatie Socrates hebben zich voor de vacante zetel drie kandidaten gemeld. Hier vindt U meer informatie over de kandidaten.
Mark van Beijnen
Judith Hendriks
Jorien Kerstholt (momenteel lid MR en GMR en opnieuw verkiesbaar)

Op de locatie Athena waren voor de leerling geleding alle zetels verkiesbaar. Hier hebben zich drie kandidaten gemeld voor twee zetels. De leerlingen kunnen vanaf 22 juni op It’s onder het kopje Verkiezingen leerling geleding MR informatie vinden over de kandidaten. De kandidaten zijn :
Jurriaan Duijn (dit jaar aspirant lid)
Guus Belder
Britta Kuppens

Voor de overige geledingen waren geen verkiezingen meer nodig. De samenstelling van de geledingen is vanaf volgend schooljaar als volgt:

Personeelsgeleding Athena
Pauline Ondei
Sabine te Rietstap
Theo de Weerd
Marjoleine de Jong

Personeelsgeleding Socrates
Gerben Colmjon
Sven Kruizinga
Anne Reichart
Annelies Weerts 

Oudergeleding Athena
Hugo-Jan Ruts
Erwin Zijleman

Leerlinggeleding Socrates
Bas Knapp
Elodie Spekreijse
Eva d’Haene (aspirant lid)

Oudergeleding Socrates
Colette Gonsalves

 


Terug naar voorpagina ยป