Nieuws_mei_2011
USA-Verkiezingen | 11-05-2011

Roberto Morey Núñez, praeses USA
Beste vierdeklassers, het is zover. Het jaar komt ten einde en zo wordt het ook tijd om een nieuw USA- bestuur te benoemen. Zoals jullie weten, bestaat het bestuur uit twaalf functies, waarvan er vorig jaar drie zijn opgesplitst. Deze vorm zal het USA-bestuur ook volgend jaar nog aanhouden en de functies bar, uitvoer en publiciteit zijn dan ook gedeelde functies. Niet alleen voor deze drie functies, maar voor het hele bestuur geldt dat het belangrijk is samen te werken en je zult dus veel met elkaar op moeten trekken. Deel uit maken van het bestuur houdt dan ook in dat je deel uitmaakt van een vriendengroep en tijdens school, na school en ook buiten school elkaar vaak ziet. Naast de organisatie en het harde werken is het deel uitmaken van het USA-bestuur ook een leuke ervaring en zal je momenten meemaken met het bestuur die je altijd bij zullen blijven. Ik raad iedereen dan ook aan om zich op te geven, als je vindt dat het bij je past.

De inschrijflijsten hangen er al (onder het roosterbord op Athena en in de aula tegenover de automaten op Socrates) en tot dinsdag de 2e pauze is het mogelijk jezelf in te schrijven. Mocht je om wat voor reden dan ook toch te laat zijn, probeer dan zo snel mogelijk iemand van het USA-bestuur te bereiken (onze gegevens hangen tegenover de drukker op Athena en bij de conciërges).

Diezelfde dinsdag zal er na het 8e uur op Athena een bijeenkomst plaatsvinden waarvoor elke kandidaat verplicht is aanwezig te zijn. Afwezigheid is diskwalificatie. Is aanwezigheid echt onmogelijk, neem dan zo snel mogelijk contact op met de abactis.
Ook dit jaar zal er weer een verkiezingssocius verschijnen. Hierin wordt elke kandidaat voorgesteld en worden zijn/haar plannen voor het USA en de redenen voor zijn/haar participatie vermeld door middel van een zelf geschreven stukje. Het is aangeraden om dit stukje bij inschrijving al op te sturen naar de praeses Socius. Als dit stukje te laat is, komt het niet in de Socius en mis je dus ook veel propaganda. Zie voor exacte regeling de inschrijflijsten.

Verder is het misschien handig te weten dat de campagnes vrijdag 27 mei na het 8e uur beginnen en op woensdag 3 juni zal er gestemd worden.
Na het 8e uur zal de uitslag op cermoniele wijze bekend gemaakt worden en direct hierop volgt vergadering 0. De winnaars zullen vervolgens samen met het huidige bestuur het eindfeest organiseren en dan zit het er voor ons alweer op. 
 
Ik wens namens het hele bestuur iedereen heel veel succes.

 


Terug naar voorpagina ยป