Nieuws_mei_2010
USA: toekomst en verkiezingen | 14-05-2010

Francesco Falcone (Praeses U.S.A.)
Beste Stedelijkers. Zoals jullie weten nadert het einde van dit schooljaar en het einde van het bestuursjaar van het huidige USA-bestuur nadert dus ook. Er moet daarom worden nagedacht over de toekomst van de USA. Het huidige USA-bestuur heeft met de USA-mentoren vergaderd over de toekomst van de USA en het USA-bestuur en na een lang en belangrijk overleg zijn we uiteindelijk tot de volgende beslissing gekomen: er blijft één verenigd USA-bestuur met drie functies die worden opgesplitst over de locaties. Ons idee is dat van één verenigd USA, denk maar aan ‘uno sumus animo’.

Daarom hebben wij besloten om één bestuur in stand te houden en alleen de functies op te splitsen die niet meer dragelijk zijn met de twee locaties en afhankelijk zijn van de locatie waar ze beoefend worden. Dit besluit houdt natuurlijk in dat alle activiteiten die de USA organiseert voor alle leerlingen van het Stedelijk toegankelijk blijven. Er zullen volgend jaar dus geen avonden voor alleen leerlingen van maar één locatie komen.

Voordat ik jullie verder inlicht over de nieuwe vorm van het USA-bestuur moet er duidelijk vermeld worden dat dit besluit enkel voor de situatie van volgend jaar is, en dat het bestuur van volgend jaar aan het eind van hun bestuursjaar zal moeten beslissen hoe de situatie van het USA-bestuur het jaar erop eruit zal gaan zien.
Om jullie de redenen voor deze wijziging in het USA-bestuur te laten begrijpen, zal ik hieronder per functie aangeven of deze veranderd is of hetzelfde blijft en ik zal hierbij nog uitleggen waarom we dit zo hebben besloten.

Praeses: er blijft één praeses, die het overzicht houdt en in zijn eentje het bestuur coördineert.
Abactis: er blijft één abactis, de vergaderingen blijven namelijk gezamenlijk en dit is nu ook al prima te doen.
Quaestor: er blijft één quaestor, het ziet er namelijk naar uit dat het budget niet of nauwelijks verandert met de twee locaties en twee quaestors zou enkel tot geruzie om geld leiden.
Film, Musa Pop, Musa Classic: er blijft één praeses film, de hoofdtaak van de praeses film is om twee avonden te organiseren en hiervoor hoeft deze functie niet gesplitst te worden. Ditzelfde geldt voor Musa Pop en Musa Classic.
Sport: er blijft één praeses sport, deze organiseert namelijk sporttoernooien en deze staan los van de twee locaties.
Skias: er blijft één skias, dit is nu ook al prima te doen.
Socius: er blijft één hoofdredacteur van de Socius, de Socius blijft namelijk op beide locaties uitgegeven worden en bij twee eindredacteuren zou er veel onenigheid kunnen ontstaan.
Uivoer: er komen twee praeses uitvoer, één voor de locatie Athena en één voor de locatie Socrates.
Bar: er komen twee praeses bar, één voor de locatie Athena en één voor de loactie Socrates.
Publiciteit: er komen twee praeses publiciteit, één voor de locatie Athena en één voor de locatie Socrates.

Zoals hierboven te zien is, willen wij een verandering maken in de omvang van het USA-bestuur en van een twaalfkoppig een vijftienkoppig bestuur te maken. De reden hiervoor is dat zowel uitvoer, bar als publiciteit een taak hebben die echt locatiegebonden is. Het gaat hierbij namelijk om het beheren van spullen op beide locaties en hierbij raak je het overzicht al snel kwijt. Een uitvoer van Athena kan je het niet kwalijk nemen als hij/zij niet weet hoe de lichten op Socrates werken, maar dit is wel van groot belang voor het goed uitvoeren van zijn functie.
Ook bij bar is het het geval dat het hoofd bar van Athena moeilijk eten en drinken voor Socrates kan bestellen, hij/zij heeft namelijk geen overzicht over de voorraad en het is lastig met aanwezig zijn als de spullen worden afgeleverd.
De reden om voor publiciteit twee mensen aan te stellen is dat het hoofd publiciteit het afgelopen halfjaar echt dubbel zo druk heeft gekregen: voorheen moest er één poster worden gemaakt en nu voor elke USA-avond twee posters.
Voor de functies die locatiegebonden zijn kan je je alleen opgeven voor de functie van je eigen locatie. Dus iemand van Socrates mag zich niet opgeven voor bv. uitvoer Athena.
Voor zover de uitleg over de nieuwe vorm van het usa-bestuur en ik hoop dat jullie er nu voldoende over ingelicht zijn en dat jullie begrijpen waarom wij deze keuze gemaakt hebben.

USA-verkiezingen
Verder wilde ik nog alle 4e-klassers informeren over de USA-verkiezingen. Inschrijven voor de USA-verkiezingen kan tot aan uiterlijk de derde pauze van vrijdag 21 mei bij de inschrijflijsten op beide locaties! Op 21 mei vindt er dan een bijeenkomst plaats op Athena tijdens het 9e uur. Deze bijeenkomst is verplicht voor alle kandidaten! In deze bijeenkomst wordt alle uitleg gegeven voor de verkiezingen.

Verder is er nog een deadline voor alle kandidaten: elke kandidaat moet een stukje voor in de verkiezingssocius schrijven. Hierin vertel je wie je bent en waarom er op jouw gestemd zou moeten worden. De deadline voor het inleveren van dit stukje is zondag 23 mei om 24.00 uur. Je stukje moet ingestuurd worden bij a.deraaf@gymnasiumleiden.nl
Op dit moment is dit de noodzakelijke informatie voor de verkiezingen.

Ik moet hierbij nog wel duidelijk maken dat de verkiezingen nog niet begonnen zijn en dat er daarom geen campagne mag worden gevoerd!


Terug naar voorpagina ยป