Nieuws_juli_2015
Uitslag verkiezingen MR-en beide locaties | 08-07-2015

Anjo Roos, Secretaris GMR
Afgelopen week hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de oudergeleding van de locatie Socrates en de leerling geleding van de locatie Athena. Bij de ouders neemt Jorien Kerstholt weer zitting in de MR. Bij de leerlingen komen er twee geheel nieuwe vertegenwoordigers.
De definitieve samenstelling van de MR-en is nu als volgt :


Locatie Socrates
Personeelsgeleding: Gerben Colmjon, Sven Kruizinga, Annelies Weerts, Anne Reichart
Oudergeleding: Jorien Kerstholt , Colette Gonsalves
Leerlinggeleding: Bas Knapp, Elodie Spekreijse, aspirant lid Eva d’Haene

Locatie Athena
Personeelsgeleding: Marjoleine de Jong, Sabine te Rietstap, Theo de Weerd, Pauline Ondei
Oudergeleding: Erwin Zijleman, Hugo-Jan Ruts
Leerlinggeleding: Guus Belder, Britta Kuppens

De overdrachtsvergadering van beide MR-en zal plaatsvinden in september. Op die vergadering wordt ook het verslag van de verkiezingscommissie besproken. De installatie van de GMR vindt op dezelfde vergadering plaats. Op onze school vormen de leden van de beide MR-en gezamenlijk de GMR.


Terug naar voorpagina ยป