Nieuws-juli-2014
Uitslag verkiezingen MR-en beide locaties | 13-07-2014

Anjo Roos, (deel)secretaris GMR
Naar aanleiding van de  oproep zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen van de MR hebben evenveel personen zich kandidaat gesteld als er zetels zijn. Er vinden geen verkiezingen plaats. Met ingang van het nieuwe schooljaar is de samenstelling van de MR op beide locaties derhalve als volgt:

Locatie Socrates
Personeelsgeleding: Gerben Colmjon, Liseke Wensing, Annelies Weerts, Anjo Roos
Oudergeleding: Jorien Kerstholt, Colette Gonsalves
Leerlinggeleding: Bas Knapp, Julia Brinks

Locatie Athena
Personeelsgeleding: Willem Claas, Sabine te Rietstap, Theo de Weerd, Pauline Ondei
Oudergeleding: Erwin Zijleman, Hugo-Jan Ruts
Leerlinggeleding: Jip van Enthoven, Benjamin Plomp

De overdrachtsvergadering van beide MR-en zal plaatsvinden in september. De installatie van de GMR vindt op dezelfde vergadering plaats. Op onze school vormen de leden van de beide MR-en gezamenlijk de GMR.


Terug naar voorpagina ยป