Uitslag Verkiezingen Medezeggenschapsraad | 04-07-2018

De Verkiezingscommissie van de GMR
De Verkiezingen voor de (G)MR hebben tot het volgende resultaat geleid. Namens de leerlingen van Athena zal Owen McErlean uit klas 5 volgend jaar zitting nemen. Op Socrates zijn 2 nieuwe leerlingen gekozen, nl. Ewoud Abspoel en Roosmarijn Swinkels, beiden uit klas 4. Ook bij de ouders van Socrates is er een nieuw gezicht, te weten Berend Jongman. Bij het personeel van Socrates ten slotte is Anjo Roos herkozen en zijn Renée Muskens en Indira Wakelkamp de nieuwe leden.Gefeliciteerd allemaal!


Terug naar voorpagina »