nieuws_sept_2016
Uitslag verkiezingen GMR | 06-09-2016

Webredactie
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwamen er eind vorig schooljaar diverse plekken vrij. Onder de leerlingen en de ouders zijn verkiezingen gehouden. Bij het personeel was dit niet mogelijk, omdat het aantal kandidaten gelijk was aan het aantal vacante zetels.
Wij verwelkomen de nieuwe leerlingleden Elvira Schröder (Athena), David Nagy en Wybe Potjewijd (Socrates), nieuw ouderlid Peter Hulsen (Athena) en herkozen ouderlid Colette Gonsalves (Socrates).
Namens het personeel zijn Ingrid Mertens (docent scheikunde Socrates) en Anjo Roos (docent geschiedenis Socrates) de nieuwe gezichten. Anjo Roos heeft al eerder lange tijd in de GMR gezeten.
Voor de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van Hugo-Jan Ruts (ouder Athena, voorzitter), Britta Kuppens (leerling Athena), Bas Knapp en Elodie Spekreijse (leerlingen Socrates).
Nogmaals willen we onze dank uitspreken voor hun inzet voor de school de afgelopen jaren. We hopen dat onze nieuwe leden met dezelfde scherpte en betrokkenheid zullen meedenken over het Stedelijk Gymnasium. De GMR is nu als volgt samengesteld:
 

Personeelsgeleding Athena: Marjoleine de Jong, Pauline Ondei, Sabine te Rietstap en Theo de Weerd
Personeelsgeleding Socrates: Sven Kruizinga, Ingrid Mertens, Anne Reichart en Anjo Roos

Oudergeleding Athena: Peter Hulsen en Erwin Zijleman
Oudergeleding Socrates: Colette Gonsalves en Jorien Kerstholt

Leerlinggeleding Athena: Guus Belder en Elvira Schröder
Leerlinggeleding Socrates: David Nagy en Wybe Potjewijd

Op de ouderpagina van de website staat meer informatie over medezeggenschap op het Stedelijk Gymnasium.


Terug naar voorpagina ยป