Nieuws_apr_2012
Toekomst U.S.A. | 15-05-2012

Alice Vogel
Over een maand zullen zoals elk jaar weer verkiezingen voor onze leerlingenvereniging, het USA, plaatsvinden. Er zullen zowel in de samenstelling van het USA als in de organisatie van USA-avonden verschillende dingen veranderen en daar willen we u via dit bericht over inlichten. Het USA zal volgend jaar één vereniging blijven, maar bestaande uit twee deelbesturen. Voor beide locaties (Socrates en Athena) een eigen deelbestuur. In deze besturen zullen alle functies die nu bestaan uitgeoefend worden, dat wil zeggen: praeses, abactis, quaestor, socius, skias, uitvoer, bar, publiciteit, film, musa pop, musa classic en sport. Deze twee besturen zullen onafhankelijk van elkaar te werk gaan, maar met een gezamenlijk budget. USA-avonden blijven voor leerlingen van beide locaties begaanbaar, met uitzondering van de schoolfeesten. Vierdeklassers kunnen zich vanaf dinsdagmiddag verkiesbaar stellen, nadat zij een informatiemiddag (dinsdag 15 mei na het 8e op beide locaties) hebben bijgewoond. Vanaf dit moment zal de inschrijflijst een week blijven hangen. De verkiezingen met campagnes vinden plaats op 6, 7 en 8 juni aanstaande. Met deze nieuwe opstelling willen we het ‘Uno Sumus Animo’ behouden, maar met een eigen draai van beide locaties. We hopen u op deze manier goed ingelicht te hebben. Nog vragen? Mail naar al.vogel@gymnasiumleiden.nl  of b.dejong@gymnasiumleiden.nl.


Terug naar voorpagina ยป