Nieuws_feb_2011
Stop bezuiniging op passend onderwijs! | 08-02-2011

Annemarie Thomassen (rector) 
De bezuiniging van 300 miljoen op het passend onderwijs betekent minder geld voor de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen en betekent verlies van arbeidsplaatsen. Op onderstaande website kan een petitie worden getekend met de volgende tekst.

Wij, werknemers, werkgevers, ouders en andere betrokkenen in en bij het onderwijs constateren dat deze bezuiniging grote, negatieve, gevolgen zal hebben in het funderend onderwijs, met o.a. als gevolg dat wachtlijsten voor speciaal onderwijs groeien, leerlingen met zorgbehoefte -zonder benodigd budget en ondersteuning- in het regulier onderwijs blijven, tijd en aandacht voor zorg- én niet-zorgleerlingen zal afnemen, werkdruk zal oplopen, de ‘top 5 ambitie’ niet gehaald zal worden, invoering van Passend onderwijs ernstig belemmerd wordt.

Wij verzoeken de minister, in het belang van de leerlingen, het Nederlandse onderwijs, de kenniseconomie en de toekomst van Nederland – kennisland af te zien van deze bezuiniging.

Deze petitie wordt gesteund door:
PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, CNV Onderwijs, AOb, AVS, CMHF, Balans, CG-Raad, VOO, NKO, OUDERS & COO, Platform VG, LOBO, SBOwerkverband,Besturenraad, VOS/ABB, LVGS, VBS, VGS, Bond KBO en LBBO (LBib/LBab/LBgs)

Zeg “NEE” tegen de bezuinigingen. Teken de petitie op deze website


Terug naar voorpagina ยป