Stedelijk weer bij de beste scholen | 13-01-2014

Webredactie
Het Stedelijk behoort ook in 2014 tot de beste scholen van Nederland. Al zeven jaar achtereen bij de top. Een prachtig resultaat natuurlijk. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'De beste scholen' van het weekblad Elsevier. De gegevens die Elsevier gebruikt, zijn afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs. Het eindoordeel (++) is berekend over de jaren 2010, 2011 en 2012. 
'Vier pijlers van het onderzoek zijn het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde klas komt, het percentage leerlingen dat zonder doubleren het diploma haalt, het gemiddelde cijfer op het centraal examen en het puntenverschil tussen het schoolexamen en het centraal examen.' (Elsevier 11-1-2014)

Voor een uitgebreide toelichting: www.elsevier.nl/bestescholen2014 of klik hier voor een PDF (48 Mb).


Terug naar voorpagina ยป