Nieuws_jan_2013
Stedelijk scoort hoogst in Elsevier | 11-01-2013

Bart Vieveen (directie)
Het Stedelijk Gymnasium Leiden behoort tot de top drie van de ruim vijfhonderd VWO-scholen in Nederland. Dit blijkt uit de cijfers die het weekblad Elsevier deze week heeft gepubliceerd. Het weekblad initieert jaarlijks een onderzoek naar de kwaliteit van alle middelbare scholen in Nederland.
Het is nu al voor het zesde achtereenvolgende jaar dat het Stedelijk Gymnasium vermeld staat bij de beste VWO-afdelingen in Elsevier. Ook in het onderzoek dat de Volkskrant onlangs publiceerde behoort het Stedelijk Gymnasium tot de beste vwo-scholen in Leiden en regio.
In de maand januari bezoeken alle leerlingen van groep acht en hun ouders weer open dagen en voorlichtingsavonden. Wie wil kiezen moet kunnen vergelijken. Daarom worden in weekblad Elsevier alle middelbare scholen in Nederland met elkaar vergeleken. Het blad maakt daarbij gebruik van de gegevens van de Inspectie van het onderwijs.
Elsevier vergelijkt de middelbare scholen op grond van de examenresultaten, het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde klas is gekomen en het percentage leerlingen dat zonder doubleren de bovenbouw doorloopt en het diploma behaalt. Daarnaast wordt ook gekeken naar het verschil tussen de schoolexamens en de prestaties bij het landelijk examen. Bij alle beoordelingscategorieën behaalt het Stedelijk Gymnasium Leiden een uitzonderlijk hoge score. Het oordeel is berekend over drie jaar, omdat prestaties van één uitzonderlijk goed of slecht jaar te snel een positief of negatief beeld kan geven van een school.

Voor meer informatie: Bart Vieveen, tel. 071-5121365 of b.vieveen@gymnasiumleiden.nl


Terug naar voorpagina ยป