Nieuws_jan_2016
Stedelijk Gymnasium Excellente school 2015-2017 | 18-01-2016

Bart Vieveen
Het Stedelijk Gymnasium heeft van de Inspectie van het onderwijs het predicaat ‘Excellente School 2015-2017’ gekregen. Het predicaat is dit maal voor drie jaar verleend. Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat de school het predicaat krijgt. Een door de inspectie samengestelde deskundige jury heeft de scholen beoordeeld. De conclusie uit het juryrapport over het Stedelijk Gymnasium luidt: “Het Stedelijk Gymnasium heeft een herkenbaar en helder excellentieprofiel. De school wil een zo breed mogelijk excellentieprofiel neerzetten om zo veel mogelijk leerlingen te bereiken die in aanmerking komen voor het gymnasium. Dat doet de school door extra uitdaging te bieden die het onderwijs aantrekkelijk maakt voor de goede leerling. De school maakt het ook mogelijk dat leerlingen die tegen het gymnasiumniveau aan zitten, de school op een goede manier doorlopen. De school biedt veel extra mogelijkheden ter ondersteuning aan deze groep leerlingen. Ze verzorgt veel steunlessen tot en met de vijfde klas om de leerling met veel persoonlijke aandacht tot een goed resultaat te brengen. Daarbij verlegt de schoolleiding de koers van ‘het hebben over resultaten’ naar ‘waar ligt de uitdaging voor de leerling’. Met dit excellentieprofiel geeft de school inhoud aan het motto ‘Wortels en vleugels’ van het nieuwe schoolplan 2015-2019. Alles overziende is de jury van oordeel dat het Stedelijk Gymnasium Leiden met locatie Athena en locatie Socrates op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School vwo toekomt.”
Vanmorgen kwam wethouder Frank de Wit de prijs uitreiken. Voor alle medewerkers was er gebak!

 


Terug naar voorpagina ยป