Nieuws_jan_2013
'Stedelijk' enige excellente school in regio | 04-02-2013

Bart Vieveen
Vanaf nu mag het Stedelijk Gymnasium Leiden zich officieel een excellente school noemen. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) reikte op 4 februari aan het Stedelijk Gymnasium het predicaat ‘Excellente School 2012′ uit. De ceremonie vond plaats in de Nieuwe Kerk in Den Haag.
Een deskundige achtkoppige jury ingesteld onder leiding van oud-voorzitter van de Onderwijsraad, prof. dr. Fons van Wieringen heeft bepaald welke scholen excellent zijn. Hierbij is gekeken naar de resultaten van leerlingen voor alle vakken. De jury hield ook rekening met de toename van vaardigheden of kennis van leerlingen en de bijdrage die de school daarbij leverde. Over het Stedelijk Gymnasium gaf de jury het volgende oordeel: “ Het onderwijs heeft inhoudelijk het niveau dat past bij de aard van de school en de aanleg van de leerlingen. De school biedt de leerlingenzorg die men mag verwachten. De school heeft een uitgebreid programma aan buitencurriculaire activiteiten en een actieve leerlingenvereniging die daarnaast veel activiteiten organiseert. […] De school biedt een veilig, uitnodigend leerklimaat, waarin leerlingen zich in vrijheid kunnen ontplooien en waarin het nodige van hun zelfstandigheid wordt gevraagd. Dat op leren gerichte klimaat en de rijke leeromgeving vormen naast de hoge leeropbrengsten van de school de belangrijke overwegingen om de school in aanmerking te laten komen voor het predicaat Excellente School.”
Naar voorbeeld van de ‘Deutsche Schulpreis’ en de Britse ‘outstanding schools’ heeft de minister door de jury een beoordelingsproces voor excellente scholen laten ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij was dat een excellente school niet alleen excellente opbrengsten heeft, maar ook op allerlei anderen manieren  uitblinkt. Het gaat daarbij naast zeer goede resultaten ook om de wijze waarop de school omgaat met de omstandigheden van de school, de inrichting van het onderwijsproces, de mate waarin het onderwijsproces bijdraagt aan behaalde resultaten en het excellentiebeleid van de school, zoals aandacht voor excellente en goedpresterende leerlingen, inpassing van zorgleerlingen en aandacht voor de vormende taak van de school.

Meer dan 160 scholen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben zich dit jaar aangemeld als kandidaat-excellente school. In het voortgezet onderwijs waren alle schoolsoorten vertegenwoordigd en werden de predicaten per schoolsoort toegekend. Van de aangemelde scholen kregen 31 basisscholen en 21 scholen in het voortgezet onderwijs het predicaat excellent toegekend.

“Je moet het zien als een Michelinster; die willen koks heel graag hebben, ook al zit er geen geldprijs aan vast. En net zoals bij Michelinsterren zullen scholen op niveau moeten blijven presteren, anders raken ze het predicaat excellent weer kwijt,” aldus Marja van Bijsterveldt.

 


Terug naar voorpagina ยป